– Förare blir hotade varje dag, säger skyddsombudet Bekim Gashi.

Problemen med hot och fysiskt våld mot busschaufförerna i Uddevalla har pågått en längre tid. Det har varit vanligt med både verbala och även fysiska påhopp då bussförarna frågat resenärer efter biljetter. I fredags fick skyddsombudet Bekim Gashi nog efter att än en gång hotats i samband med en biljettvisering. Från och med måndag morgon lade Bekim Gashi ett skyddsstopp på biljettvisering för busschaufförerna i Uddevalla.

– Det var en person som blev väldigt aggressiv när jag frågade efter färdbevis. Jag har varit med om att personer hotat mig och sagt att de vet var jag bor. Rädslan följer med även på fritiden. Det blir bara värre och värre. När jag pratat med mina kollegor är det många som mår väldigt dåligt av den här situationen, säger Bekim Gashi.

Busstrafiken i Uddevalla kommun körs av Uddevalla Omnibus, på uppdrag av Västtrafik. Först riktades skyddsstoppet mot Västtrafik, men det avslogs av Arbetsmiljöverket då det är Uddevalla Omnibus som har arbetsmiljöansvaret. Då lade Kommunal direkt in ett nytt skyddsstopp riktat mot arbetsgivaren Uddevalla Omnibus. Valet att först rikta skyddsstoppet mot Västtrafik var en medveten markering, berättar arbetsplatsombudet Mikael Romano.

– Vi vill att busschaufförerna ska slippa att utföra biljettkontrollerna. Och eftersom det bara är Västtrafik som kan besluta om det riktade vi oss först till dem. Vi som fackliga företrädare, men också Uddevalla Omnibus, har upprepade gånger kontaktat Västtrafik med förfrågningar om att införa öppen visering, men vi har inte fått någon respons från dem, säger han.

Uddevalla Omnibus har meddelat att de kommer att verka för en förhandling med Västtrafik angående öppen visering, det vill säga att kontrollanter tittar på biljetterna istället för busschaufförerna. Nu hoppas både Bekim Gashi och Mikael Romano att Uddevalla Omnibus sätter press på Västtrafik att införa öppen visering.

– Öppen visering är den bästa lösningen. Tidigare har Västtrafik satt in vakter på helgkvällar och liknande, men nu pågår hoten och våldet även dagtid. Det bästa vore att helt ta bort busschaufförernas ansvar att kontrollera biljetterna. För det är vid biljettviseringen som hoten och våldet uppstår. Det är inte acceptabelt att behöva vara rädd varje dag på sitt jobb, säger Bekim Gashi.

Men Jarl Samuelsson, enhetschef på Västtrafik, säger nej till en sådan lösning.

– Vi ser allvarligt på att bussförare känner sig hotade och otrygga och kommer att göra allt för att hitta en lösning tillsammans med Uddevalla Omnibus. Men lösningen på problemet kan inte vara att sluta med biljettvisering. Den står för hälften av våra intäkter, säger Jarl Samuelsson.

Skyddsstoppet på biljettviseringen gäller fram tills arbetsgivaren tagit fram en lösning på problemet som godtas av Kommunals skyddsombud, eller tills Arbetsmiljöverket fattar ett annat beslut.