2007 var det 10700 personer som hade boendestöd genom socialförvaltningar i svenska kommuner. Den sista oktober 2017 hade antalet nästan fördubblats till 21000 personer. Det enligt statistik från Socialstyrelsen som Dagens Samhälle tagit del av. Orsaken är att antalet personer med psykisk ohälsa ökar men också att andra grupper får stöd.

– Ursprungligen var det här en insats som riktade sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nu har fler grupper börjat omfattas, det handlar framför allt om personer med olika former av utvecklingsstörning och autism, säger Karin Flyckt, socialstyrelsens samordnare av funktionshindersfrågor till tidningen.

Hon menar också att antalet yngre har ökat bland dem som har boendestöd.

Boendestöd är en stödform som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Stödet kan innebära allt från att få hjälp med städning till sociala kontakter och kontakter med myndigheter. Den vanligaste yrkesgruppen bland dem som arbetar som boendestödjare är undersköterska. Det ökade behovet av boendestödjare har gjort att det kan bli svårt att få tag i personal för kommunerna.

– Vi har haft en stabil personalgrupp. Men när vi har behövt rekrytera har det inte varit enkelt, säger Kari Tsutsunen, gruppledare för boendestödet, till Dagens Samhälle.