Kommunals viktigaste fråga i valet är att allmän visstidsanställning avskaffas. Förbundet menar att anställningsformen har bidragit till att de otrygga jobben har blivit så mycket vanligare. Kommunalarbetaren har bett SCB att ta fram siffror på hur anställningsformerna ser ut i Sverige.

2017 hade omkring 16 procent av de anställda tillfälliga jobb, som visstidsanställda. Så här fördelar sig visstidsanställningarna mellan de olika anställningsformerna: Vikariat 16 procent, provanställning 12 procent, objekts- och projektanställning 8 procent, säsongs­arbete 4 procent. Dessutom förekom lärlingsanställningar, praktik och en del and­ra tillfälliga anställningsformer med 1–3 procent vardera.

Andelen med allmän visstidsanställning var 48 procent, då räknar vi ihop allmän visstid 7 procent med behovsanställning 14 procent och timanställning 28 procent eftersom arbetsgivaren inte behöver inte ange något specifikt skäl till tidsbegränsningen för anställda inom dessa tre anställningsformer.

Timanställningar inom äldreomsorgen ökar.

Fler timanställda i äldre­omsorgen

Nyheter

Kommunalarbetaren har också bett SCB att ta fram siffror på hur allmän visstidsanställning har utvecklats sedan anställningsformen infördes av Alliansen den 1 juli 2007.

Året därpå, 2008, var 4 av 10 tillfälliga jobb någon form av allmän visstidsanställning, i huvudsak som sms-jobb eller timanställning.

År 2017 hade 5 av 10 med tillfälliga jobb någon form av allmän visstidsanställning.

Tidigare var vikariat den vanligaste tillfälliga anställningsformen, den motsvarade 1990 ungefär hälften av alla tidsbegränsade anställningar. Nu är det någon form av allmän visstid som dominerar. Den är vanligast bland yngre, kvinnor och de med utländsk bakgrund i LO-leden som inte har fasta jobb.

Men i Kommunal är det inte bara en ungdomsfråga, genomsnittsåldern för en visstidsanställd kommunalare är 36 år.

Enligt Tobias Baudin beror detta mycket på allmän visstidsanställning.

– Den ger arbetsgivaren en flexibilitet som de anställda får betala.

 

 

Bland Kommunals medlemmar var det 10 procent som år 2017 hade allmän visstid. Det är en svag ökning från 8 procent fyra år tidigare, men ändå en lägre andel jämfört med SCB:s siffror för hur det totalt ser ut på arbetsmarknaden.

Enligt SKL:s statistik är till exempel andelen visstidsanställda inom kommunal äldreomsorg 32 procent och inom förskolan 39 procent.

– Vi har svårt att rekrytera visstids­anställda. Det är vår stora utmaning. Men oftast vill de vänta med att gå med i facket tills de har fast jobb, innan dess ser de ingen framtid i yrket, säger Tobias Baudin.

Endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stöder Kommunals krav i valet om att avskaffa allmän visstid.

– Tyvärr är det så, vi uppmanar våra medlemmar att rösta på något av de två partier som vill öka tryggheten på jobbet för våra medlemmar, säger Tobias Baudin.