Vill ni avskaffa anställningsformen allmän visstid?

Socialdemokraterna

”Ja.”

 

Miljöpartiet

”Nej. Det som måste motverkas är missbruk av visstidsanställningar där den anställde tvingas till upprepade tidsbegränsade ­anställningar hos samma arbetsgivare.”

 

Vänsterpartiet

”Ja. Vi vill i stället införa objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Tidsbegränsade anställningar ska bara få användas när det finns objektiva skäl för det.”

 

Moderaterna

”Nej. Även om fast anställning är grunden på svensk arbetsmarknad kan visstidsanställningar vara viktiga som en språngbräda in på arbetsmarknaden.”

 

Liberalerna

”Nej. Det är viktigt att det finns en flexibilitet på arbetsmarknaden så att fler arbetstillfällen tillkommer och möjligheten att få ett första jobb ökar.”

 

Centerpartiet

”Nej. Vi vill ha en rörlig arbetsmarknad och det förutsätter att det finns många olika anställningsformer att välja på.”

 

Kristdemokraterna

”Nej. Visstidsanställningar är viktiga för att öka chansen för människor att komma in på ­arbetsmarknaden. För många innebär visstidsanställning en väg till ett fast jobb. Den möjligheten måste därför finnas kvar.”

 

Sverigedemokraterna

”Nej.”

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.