KA bad SKL:s ordförande, socialdemokraten Lena Micko kommentera siffrorna. Hon avböjer intervju men lämnar några dagar senare en skriftlig kommentar:

”Vi vill att så många som möjligt av kommunens personal ska ha fasta jobb”, skriver hon bland annat, men besvarar inte frågan hur det kommer sig att det inte ser bättre ut i S-kommuner jämfört med borgerligt styrda kommuner.

KA:s granskning visar att timanställningar visserligen minskat marginellt sen den förra mandatperioden. Men i verksamheter där flest kommunalare finns, äldreomsorg och LSS-verksamhet är andelen timanställda betydligt högre, och har också ökat sedan 2013, från 20,4 procent till 21,2 procent i genomsnitt.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund konstaterar:

– Arbetsgivarna skriker efter folk. Men i stället för att tillsvidareanställa dem så anställs de på visstid. Om man vill göra sig attraktiv som arbetsgivare borde man verkligen fundera över det här.

Det är minst lika vanligt med mycket tim­anställningar i kommuner med vänstermajoritet som i kommuner där den borgerliga alliansen styr.

– Politikerna måste ge tydliga direktiv till verksamheterna. Och sedan måste de följa upp det. Oavsett vem som bestämmer så måste visstidsanställningarna minska, säger Lenita Granlund.

Kommunal stödjer Socialdemokraterna, kommer inte er kritik fram?

– Vi diskuterar så klart de här sakerna. Men lovar man något så ska man hålla det också. Vi kommer ligga på som en blåslampa i kommunerna oavsett styre.

Högst andel timavlönade i hela landet finns i Härjedalen, en alliansstyrd kommun. I äldreomsorg och LSS är nästan var tredje anställd timavlönad, 31, 5 procent.

– Att vi har en stor andel timanställda var jag medveten om. För mig är det oacceptabelt när vi vet att vi har en sådan brist på folk, säger Britt Paju, HR-chef i Härjedalen.

Vad gör ni åt det?

– Vi arbetar för att få en högre grundbemanning och skapa stabilitet i arbetsgrupperna. Det finns ett projekt som ska jobba med detta.

En annan alliansstyrd kommun, Varberg, har lägst andel timanställningar i hela landet, 7 procent i genomsnitt. I äldreomsorg/LSS är det 12 procent.

– Vi har jobbat aktivt med det. Och vi har också lyckats minska andelen timavlön­ade sedan 2012 genom att till exempel se till att ordinarie personal ska kunna ersätta sina kollegor vid sjukdom, säger Anne Tano (M), ordförande i personalutskottet i Varberg.