Under havskappseglingen Gotland runt tvingas en av båtarna söka skydd under en storm. En i besättningen hittar då en mördad man i vattenbrynet på Hummelbosholm. Kommissarie Anders Knutas kastas in i en mordutredning med skrämmande aktualitet med framväxande högerextremism. Kommissarien själv har också drabbats av privata problem.

Trots goda ansatser känns denna bok aldrig riktigt trovärdig. Som läsare saknar jag svar på varför det som sker händer just nu och varför en av huvudpersonerna väljer den väg han gör. Eftersom detta är bok i en serie av flera deckare är det kanske inte så konstigt att handlingen till sist går på tomgång, men författaren bör fundera på hur länge till Anders Knutas och hans kollegor på Visby-polisen kan engagera läsaren.