Det var i måndags kväll som polisen fick ta emot ett larm om att en bussförare kände sig rädd. Han berättade att några ungdomar hindrat honom från att köra vidare från en hållplats. De ställde sig i dörren så att de inte gick att stänga och när bussföraren sa till ska de ha börjat dra i hans kläder, skriver TTELA.

Tre av ungdomarna har kunnat identifieras av polisen som utreder händelsen som ofredande. 

Arbetsgivaren Nobina tog föraren ur tjänst och kommer efter händelsen att få köra andra turer.

Bussförare är en utsatt yrkesgrupp. Det är framför allt biljettvisering som är en riskfaktor för hot och kränkningar. Nyligen publicerades en större studie som visar att många hotfulla händelser inte anmäls till arbetsgivaren, något KA rapporterade om.

2013 var ett mycket tufft år för bussförare i Södertälje. Då anmälde bussförare att de utsatts för hot och/eller våld vid 315 tillfällen. Vid flera tillfällen utsattes bussar för stenkastning. Bussföretaget Nobina och Kommunal startade ett arbete för att minska hoten, bland annat genom att besöka skolor och ordna praktikplatser för ungdomar. Resultatet blev att antalet anmälningar halverades.