Fyra löften ska genomföras om Socialdemokraterna i Stockholms län vinner väljarnas förtroende efter valet den 9 september. Det handlar om: lönesatsning för undersköterskor och skötare som arbetar i dygnet runt-verksamheter akutsjukhusen, starta en undersköterskeutbildning med inriktning på akut- och slutenvård på arbetstid, fler försök med kortad arbetstid och att arbetsgivaren ska erbjuda fler förmåner för de anställda.

Löftet är en del av ett så kallat akutvårdslyft S lanserar. Av en total miljard ska hälften gå till personallöftet. 

– Kommunals uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen. Nu har vi genom fyra punkter tagit ett helhetsgrepp. S förstår att landstinget måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Jessica Klemetsson, avdelningsordförande för Kommunal i Stockholms län.

– Under en lång tid har undersköterskeyrket varit undervärderat. Om undersköterskor väljer att lämna landstinget för att arbeta i kommunen så måste vi matcha upp lönerna. Om S får väljarnas förtroende efter valet så sätter vi oss och förhandlar, säger Jessica Klemetsson. 

När det gäller arbetstiden är tanken att införa arbetstidsförkortning på dygnet runt-verksamheter till exempel efter modellen som finns på akuten på Karolinska Huddinge.

S och Kommunal vill också införa möjligheten för kompetensutveckling på arbetstid.

– Det blir en unik möjlighet att få kompetensutveckling på betald arbetstid. Vi vill visa att undersköterskor behövs i akutvården.

S tänker finansiera personallöftet genom att bland annat styra om pengar från vårdval, minskad användning av konsulter och en halvering av den centrala byråkratin.

Det här samarbetet mellan S och Kommunal är på intet sätt unikt. På flera orter i landet har liknande samarbeten, ibland kallade handslag, skett. I Dalarna lovar S och Kommunal Bergslagen att ge fast anställning till dem som studerar på barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgscollege. Det är även på gång i Västmanland. I Göteborg lovar S i sin budget att kommunalare ska få höjda löner, sänka arbetstidsmåttet och att det ska finnas arbetskläder till dem som behöver.

Samtidigt visar bland annat SCB:s partisympatiundersökning att färre LO-medlemmar och offentliganställda kan tänka sig att rösta på S. Stödet för Sverigedemokraterna ökar bland både män och kvinnor. På Kommunals förbundsmöte i maj sa Kommunals ordförande Tobias Baudin att 50 procent av Kommunals medlemmar ska rösta på S.

Finns det någon risk med att den här typen av samarbeten med Socialdemokraterna kan skrämma bort medlemmar eller potentiella medlemmar? Partiet backar ju bland LO-medlemmar och offentliganställda.

– Vi har bjudit in majoriteten i landstinget för att få till förbättringar under de senaste tolv åren som de styrt, men intresset har varit oerhört dåligt. Vi exkluderar inte partier, säger Jessica Klemetsson. 

Moderaternas personallandstingsråd Peter Carpelan skriver i ett mejl till KA att partiets hållning i arbetsmarknadsfrågor är att de i regel ska skötas mellan arbetsmarknadens parter, alltså lämna politiker utanför. 

Han anser att Moderaterna och Alliansen genomfört en hel del för vårdpersonal under den senaste mandatperioden. 

– Vi har fattat beslut om en landstingsövergripande strategi som pekar ut kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap som prioriterade områden. Strategin har kompletterats med en konkret handlingsplan som innehåller 32 uppdrag, däribland ett uppdrag om att ta fram en kompetensstege för bland andra undersköterskor.

Socialdemokraterna valde däremot att stå utanför arbetet med både strategi och handlingsplan, vilket visar att de inte vill satsa på personalen, skriver Carpelan.

Dessutom förs det samtal om en ny arbetstidsmodell för Kommunals yrkesgrupper inom akut- och slutenvård. 

– Den går ut på att arbetad tid under kväll, natt och helg värderas högre och sedan kan tas ut i mer ledighet, lön eller pension. Minst 40 procent ska tas ut i ledighet för att garantera återhämtning.

Varför ska en undersköterska rösta på Moderaterna?

– Moderaternas personal- och utbildningspolitik i landstinget handlar om att tillåta samtliga yrkesgrupper arbeta på toppen av sin kompetens. Syftet med kompetensstegen för undersköterskor är att ansvar, erfarenhet och utbildning tydligt ska premieras och generera en god livslöneutveckling, skriver Peter Carpelan.