KA skrev i januari att anställda på Köpingsbaserade assistansbolaget Valfrihetens omsorg inte fått ut sin lön efter att bolaget lagt ner sin verksamhet, med stora skatteskulder. Kommunal hade då skickat en betalningsanmodan till bolaget att betala lönerna. Det är oklart om lönerna har betalats, KA har sökt Kommunals ombudsman.

Men i slutet på april ansökte staten om att försätta bolaget i konkurs, något som Bärgslagsbladet var först med att berätta om. Skulderna, som mest rör obetalda skatter och arbetsgivaravgifter, uppgick då till 10,5 miljoner kronor.

I handlingarna som inkommit till tingsrätten framgår att det saknas tillgångar i bolaget. Förra året skrev Valfriheten dock över företagets två bilar på en restaurang. Den restaurangen drivs av Valfrihetens före detta vd. Hon är en av de två kvinnor som av personer med insyn i bolaget lyfts fram som hjärnorna bakom såväl Valfrihetens omsorg som de två tidigare bolagen Jevia assistans och Flexibel assistans.

Den andra kvinnan är den nuvarande vd:n. Hon driver också assistansbolaget Hjärtats väg. Det är oklart om det har haft någon verksamhet den senaste tiden, men i januari i år försattes också det i konkurs. Där är skulderna till staten på 284 000 kronor.

Valfrihetens omsorg är det tredje bolaget som de två kvinnorna misskött. För fyra år sedan drabbades över 300 anställda när assistansbolaget Jevia gick i konkurs. Då flyttades verksamheten över till bolaget Flexibel assistans, som var nära konkurs men klarade sig undan efter en företagsrekonstruktion. Det bolaget lades också ner, men återuppstod som Valfrihetens omsorg.