OBS! Klicka här för aktuella uppgifter om vad som gäller 2022!


Den som jobbade i påsk fick storhelgstillägg. Att jobba i valborg och på 1 maj är inte lika lönsamt. Men vissa avtal ger förhöjd ersättning just den här valborgsmässoaftonen eftersom den ligger mellan två röda dagar. För anställda i kommun och landsting/regioner blir det lite speciellt eftersom alla ersättningar höjs den 1 maj. Det betyder lite mer pengar redan från midnatt.

Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals avtal:

Kommun- och landstingsanställda (SKL)

• 53 kr/timme från fredag 19.00 till valborgsmässoafton 24.00 (Alltså OB-tillägg B) med undantag för natt-OB från 22.00 till 06.00.

• 61.00 kr/timme natt mot lördag och söndag 22.00 till 06.00 samt 22.00 till 00.00 natt mot 1 maj (Alltså natt-OB B)

• 62,20 kr/timme den 1 maj 00.00 till 06.00 (Alltså natt-OB B för 2018)

• 54,10 kr/timme från den 1 maj 06.00 till onsdag 07.00. (Alltså OB-tillägg B för 2018)

Jour- och beredskapsersättning höjs med 110 procent på valborg 16.00 till 24.00, den 1 maj och till 06.00 den 2 maj.

Privatanställda städare

Avtal med Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad.

• 41,72 kr/timme från 18.00 på valborg till 06.00 den 2 maj

Privatanställda personliga assistenter

Vårdföretagarna

• 52,47 kr/timme från fredag 19.00 till den 2 maj 07.00.

Jourersättningen som för en vanlig helg, alltså 56,32 kr/timme från 22.00 på fredagen och till 06.00 på valborgsmässoafton, och sedan 56,32 kr/timme från 22.00 valborgsmässoafton till 06.00 den 2 maj.

Beredskapsersättning med 21,55 kr/timme från fredag 22.00 till måndag 06.00 och sedan densamma från 22.00 på valborgsmässoafton till onsdag den 2 maj 06.00.

Vid övertidsarbete, under jour och beredskap eller om ersättningen uttryckligen ingår i lönen, ges inget OB-tillägg.

KFO

• 52,12 kr/timme från 18.00 på valborgsmässoafton till 07.00 den 2 maj.

Jourersättning 70.30 kr/timme från 22.00 valborgsmässoafton till 06.00 den 2 maj.

Beredskapsersättning 31,57 kr/timme från 22.00 på valborgsmässoafton till 07.00 den 2 maj.

Vid övertidsarbete, under jour och beredskap eller om ersättningen uttryckligen ingår i lönen, ger inget OB-tillägg.

Anställda i privat vård och omsorg

Vårdföretagarna bransch E och F

• 50,80 kr/timme fredag 19.00 till den 2 maj 07.00. (Alltså OB-tillägg B)

Den högre jourersättningen (månadslönen/300) gäller från 19.00 på fredagen till 07.00 den 2 maj.

Den högre beredskapsersättningen på 27,10 kr/timme gäller från 22.00 på fredagen till 07.00 den 2 maj.

Arbetsgivaralliansen

• 57,28 kr/timme 00.00-06.000 på valborgsmässoafton, vanlig helg-ob. Ingen ob mellan 06.00 och 19.00.

• 22,28 kr/timme 19.00-22.00 på valborgsmässoafton.

• 44,55 kr/timme från 22.00 på valborgsmässoafton fram till 06.00.

• 100,24 kr/timme från 06.00 1 maj till 24.00.

KFO för anställda i privat vård och omsorg

• 53,06 kr/timme från valborgsmässoafton 19.00 till och med 07.00 2 maj.

Privatanställda ambulanssjukvårdare

Vårdföretagarna bransch H

• 8,43 kr/timme fredag 19.00 till valborgsmässoaftons morgon klockan 06.00.

• 48,43 kr/timme från valborgsmässoafton klockan 19.00 till den 2 maj 06.00.

• 54,15 kr/timme i jourersättning från fredag 19.00 till måndag på valborgsmässoafton klockan 06.00.

Anställda i Svenska Kyrkan

• 56,70 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00 till 07.00 den 2 maj.

Beredskapsersättning med 18.40 kr/timme 16.00 till 24.00 på valborgsmässoafton.

Anställda i hästbranschen

Almega Tjänsteföretagen Banarbetare vid travbanor

• 53 kr/timmen efter 16.30 på valborg och 1 maj (hela dygnet).

Almega Tjänsteföretagen Ridhusinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag

• 40 kr/timme efter 17.30 på valborgsmässoafton och den 1 maj (hela dygnet).

Almega Tjänsteföretagen Hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare

• 36 kr/timme efter 17.30 på valborgsmässoafton och den 1 maj (hela dygnet).

Lantarbetare och djurskötare på jordbruksavtalet med SLA

• 99 kr/timme för arbete på 1 maj.

390 kr/dygn i beredskapsersättning.

Ordinarie löner på valborg.

Trafikpersonal

Trafikpersonal inom linjetrafik (Bussbranschavtalet)

• 37,75 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00-06.00.

 Ingen ob mellan 06.00 och 16.00 på valborgsmässoafton.

• 37,75 kr/timme från valborgsmässoafton 16.00 till 06.00 den 2 maj.

Beredskapsersättning bestäms genom lokal överenskommelse.

Trafikpersonal inom beställningstrafik (Bussbranschavtalet)

• 39,61 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00-06.00.

Ingen ob mellan 06.00 och 16.00 på valborgsmässoafton.

• 39,61 kr/timme från valborgsmässoafton 16.00 till 06.00 den 2 maj.

Beredskapsersättning bestäms genom lokal överenskommelse.

Trafikpersonal inom linjetrafik (KFS-avtalet)

• 38,20 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00-06.00

Ingen ob mellan 06.00 och 16.00 på valborgsmässoafton

• 38,20 kr/timme från valborgsmässoafton 16.00 till 06.00 den 2 maj.

Trafikpersonal inom beställningstrafik (KFS-avtalet)

• 39,20 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00-06.00

Ingen ob mellan 06.00 och 16.00 på valborgsmässoafton

• 39,20 kr/timme från valborgsmässoafton 16.00 till 06.00 den 2 maj.

Jour- och beredskapsersättning för trafikpersonal på KFS-avtalet

Jour: 38,20 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00-06.00 för tid som uppgår till högst 50 timmar under kalendermånaden. För tid därutöver under kalendermånaden 76,40 kr/timme.

Jour: 76,40 kr/timme från valborgsmässoafton 16.00 till 07.00 den 2 maj för tid som uppgår till högst 50 timmar under kalendermånaden. För tid därutöver under kalendermånaden 152,80 kr/timme.

Beredskap: 19,20 kr/timme från valborgsmässoafton 00.00-06.00 för tid som uppgår till högst 150 timmar under kalendermånaden. För tid därutöver under kalendermånaden 38,20 kr/timme.

Beredskap: 38,40 kr/timme  från valborgsmässoafton 16.00 till 07.00 den 2 maj för tid som uppgår till högst 150 timmar under kalendermånaden. För tid därutöver under kalendermånaden 76,40 kr/timme.