De nya siffrorna från Socialstyrelsen visar att 72 900 personer hade någon LSS-assistans i oktober 2017. Det var en ökning med två procent sedan 2016. Och den insats som ökat mest är kommunalt beslutad personlig assistans, den har ökat med över sju procent. Och bland barnen är ökningen 22 procent, från 590 till 720 insatser.

– Den relativt stora ökningen speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen i ett uttalande.

Siffrorna visar också en annan trend: fler pojkar än flickor beviljas kommunalt personlig assistans. År 2017 fick 450 pojkar det och 270 flickor.