Att ha trevligt när man jobbar
Gör effektiviteten bra
Då tycker jag att man besparingar nobbar
För att trivsel, arbetsmiljö och effektivitet ha

Om man besparar våra jobb blir tiden knapp
Stressen ökar och slår till
I värsta fall blir det ett riktigt bottennapp
Vi är inte längre trevliga eller jobba vill

Blir jobbet en plåga då verksamheten drabbas
Det blir inte bra för någon av oss
På jobbet så gör stressen att vi istället gnabbas
Det som kunde varit bra gör att det brakar loss

Kanske man här borde backa
Få folk att trivas och må bra
Gör man så kanske vi kan tacka
Ibland kanske man då extra arbetsuppgifter kan ta

Trivsel, lagom arbetsuppgifter inte för lite och inte för mycket, glädje på jobbet, meningsfullhet, bra arbetsmiljö, känna sig sedd och att man uträttar något.