Det var strax före jul som det blev känt att en stor grupp före detta kommun- och landstingsanställda får sänkta pensioner på upp emot 1 000 kronor i månaden i år. Anledningen är konstruktionen på ett gammalt tjänstepensionsavtal, som är beroende av hur inflationen varierar. De som berörs är främst de som är födda 1937 eller tidigare.

Reaktionerna från de fackförbund vars före detta medlemmar berörs har varit starka. I dag lämnar 28 fackliga organisationer, däribland Kommunal, in en förhandlingsframställan till arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Pacta.  

– Det är fullständigt orimligt och för jäkligt att de här människorna som har ett långt arbetsliv bakom sig och har sett till att välfärden fungerar för alla medborgare ska få sänkt pension, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

De 28 fackförbunden vill dels att det görs en lösning för 2018, för att komma till rätta med årets sänkta pensioner, och dels att avtalet förhandlas om så att det inte kan hända igen i framtiden.

Enligt Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, har SKL avvisat en lösning på de sänkta pensionerna i år, rapporterar TT.

Men Tobias Baudin hoppas att de kan få SKL på andra tankar.

– Det här är människor som har ett långt arbetsliv bakom sig. Pension är uppskjuten lön, man jobbar och gör rätt för sig, de ska inte få sänkt pension. Jag hoppas på ett snabbt och positivt svar nu, säger han.

Att Kommunal gör gemensam sak med så många TCO- och Saco-förbund är ovanligt.

– Det är en ovanlig situation och den här starka samsynen vi har glädjer mig, säger Tobias Baudin.

Det är oklart hur många före detta medlemmar i Kommunal som drabbas – troligen slår de sänkta pensionerna hårdare mot andra grupper som har haft högre löner.

Dels berör det bara tjänstepensionen, och dels kan troligen de som haft lägre inkomster kompenseras av höjd garantipension och höjt bostadstillägg. Men det är ändå en hel del före detta kommunalare som berörs, enligt Tobias Baudin.

– Vi har också fått starka reaktioner från pensionärer, med rätta.

SKL har kallat till presskonferens på fredagsförmiddagen med anledning av fackförbundens förhandlingsframställan.