I förra veckan skrev KA om att arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer att det krävs 20 miljarder mer till välfärden per år om vi ska hålla samma kvalitet som idag. 

Trots det har både regering och opposition inför valet lovat sänka skatterna. Socialdemokraterna vill se en sänkning av skatten för pensionärer.

– Det ekonomiskt rimliga vore att gå till val på att skatterna behöver höjas. För jag har svårt att se hur det ska kunna undvikas, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, till Dagens Industri.

Han får stöd av Hans Flam, professor i internationell ekonomi och ordförande för Finanspolitiska rådet.

Något konkret besked från politiskt håll hur det här ska lösas har ännu inte kommit. Finansminister Magdalena Andersson (S) har sagt att regeringen ser ett stort behov av resurser till välfärden de kommande åren. 

Moderaternas ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson skriver i en kommentar till Kommunalarbetaren att partiet ser ett behov av ökade resurser till välfärden: ”Därför är det centralt att fler kommer i arbete och betalar skatt, endast så kan vi säkra välfärdens finansiering på lång sikt.”

Men Moderaterna är även beredda att skjuta till ytterligare statliga medel i form av högre generella statsbidrag och riktade satsningar på skola och sjukvård.
Men det ska i första hand inte finansieras genom höjda skatter.

”För att frigöra mer resurser till välfärden behöver vi se till att pressa tillbaka kostnaderna för exempelvis bidrag samt få ordning på den bristande integrationen.”, skriver Svantesson.

Vilka bidrag hon menar framgår inte.