Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har nu givit Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över systemet, rapporterar Arbetet

Fackens kritik har bland annat gått ut på att de känner att de inte får gehör för sina synpunkter och att sekretessen gör att det inte går att följa upp anställningsvillkoren.

– Jag tar de uppgifterna på stort allvar. Jag utesluter inte att vi kan behöva ändra det system vi har i dag för samråden, säger Ylva Johansson till Arbetet.

Arbetsförmedlingen ska nu tillsammans med arbetsmarknadens parter kartlägga hur samråden fungerar. De ska vara klara senast 30 april 2018.