– Det kan ju till exempel handla om frågan om särskilda skäl, men också att vi har det tuffaste regelverket för sjukersättning i hela OECD som jag tror vi behöver se över. Där skulle man ju då behöva se att det finns människor som nu egentligen borde vara beviljade en sjukersättning men som inte kan det på grund av regelverket är för tufft idag. Det kom ju under Alliansregeringens tid och jag är beredd att se över det, säger hon till Sveriges Radio.

Kommunals ordförande Tobias Baudin var i samband med pensionsöverenskommelsen häromdagen starkt kritisk till att sjukersättningen lämnades därhän helt och hållet i överenskommelsen.

Vid ett LO-seminarium nyligen lovade Strandhäll att regeringen inom kort kommer med ett åtgärdspaket kring sjukförsäkringen, just med anledning av att allt fler blir av med sin sjukpenning, med motiveringen att de ska prövas mot hela arbetsmarknaden och normalt förekommande arbete. Men Försäkringskassans prövningar sker mot fiktiva arbeten som är svårt att hitta på arbetsmarknaden.

LÄS OCKSÅ: Strandhäll lovar åtgärder i sjukförsäkringen 

I intervjun med Sveriges Radio berör Strandhäll den aspekten och hon säger också att begreppet ”särskilda skäl” kan komma att ses över. Särskilda skäl kan användas när läkare anser att det är hög sannolikhet att den sjukskrivne kan återgå till samma arbetsgivare senast efter ett år.

 – Vi kommer att komma med ett helt paket för att stärka upp individens rätt. Det kan vara så att vi också måste titta på frågan om både normalt förekommande arbete och särskilda skäl. Det är en sån del där jag ser att det gnisslar väldigt mycket, säger socialministern.

När förslagen kommer är fortfarande oklart och exakt vad de kommer att innehålla. Men Strandhäll lovar att regeringen nu ”ska göra rätt saker”.

– Avsikten måste vara att människor kan relatera till de beslut man får och förstå att det hänger ihop med någon form av verklighet. Vi vill ju stötta människor så att man kan komma tillbaka till jobb. Är det så att bedömningarna vid tidsgränserna är så snäva att människor kastas ut i stället, då måste vi se till att göra rätt saker. För annars fungerar inte försäkringen, säger socialminister Annika Strandhäll.