– Fakta är att pensionssystemet är underfinansierat. Där blundar de, det behöver inte utredas, där kan man höja på en gång. Åtminstone två procent i ett första steg. Tyvärr tycker jag att det är fegt och tragiskt att man blundar för det stora problemet, säger Tobias Baudin.

Pensionsavgiften, som finansierar pensionssystemet, betalas både av den enskilde och arbetsgivarna.

Teresa Carvalho (S), som sitter i pensionsgruppen, kommenterar Baudins kritik så här.

– Vi är överens om att avgifterna ska ses över. Jag tror ändå det finns ett värde i att titta på var man ska lägga sig. Att avgifterna behöver höjas kan jag bara instämma i.

LÄS OCKSÅ: Bara en av tio jobbar efter 65

Mycket av det som pensionsöverenskommelsen handlar om har läckt ut i förväg. Den innebär, som KA rapporterat om tidigare, bland annat att den lägsta åldern för när allmän pension ska kunna tas ut höjs stegvis, men inte bara från dagens 61 år till 63 år som det sagt tidigare utan upp till 64 år, från 2024. 

Rätten att arbeta kvar höjs också succesivt från dagens 67 år till 69 år 2023. Då höjs också åldern för när garantipension kan tas ut, från 65 till 66 år. Det ska också utredas en höjning av lägsta åldern för att ta ut tjänstepension från dagens 55 år.

En undantagsregel införs också för den som har yrkesarbetat i 44 år, vilket möjliggör tidigare pension.

LÄS OCKSÅ: Baudin förkastar höjd pensionsålder

Att garantipension och bostadstillägg ska höjas tillhör de delar som Kommunals ordförande tycker är bra med överenskommelsen. Det skulle enligt pensionsgruppen innebära 800–1 200 kronor mer i månaden. 

– Man vill också införa någon form av tilläggsbelopp för dem som har de sämsta pensionerna. Det är bra. Tyvärr är ju det lika med medlemmarna i Kommunals som går i pension, säger Tobias Baudin.

Baudin efterlyser också ett förändrat regelverk för sjukersättning, det som förut kallades förtidspension, som gör det möjligt för den som passerat 60 att kunna gå i förtid. 

Visserligen flyttas åldersgränsen för sjukersättning, och andra trygghetsersättningar upp och följer med de föreslagna höjningarna av pensionsåldrarna. Men när det gäller sjukersättningen spelar det ingen roll, om inte regelverket ändras, enligt Tobias Baudin.

– I dag så bedöms en 22-åring på samma sätt som en 62-åring vad gäller sjukersättning. Det är helt horribelt. Därför måste man också förändra regelverket kring det Och det finns inte ett ord om det i överenskommelsen. Det är oacceptabelt, det måste till.

Teresa Carvalho (S), i pensionsgruppen, säger att detta har gruppen inte tittat på för att det helt enkelt ligger utanför själva pensionssystemet

LÄS OCKSÅ: Många kommunalare riskerar fattigdom

Överenskommelsen innebär också en förändring av premiepensionsdelen, där systemet ska rensas från oseriösa förvaltare. En särskild myndighet ska få ansvaret för fondtorget, och fonderna ska upphandlas. Även detta liksom de flesta delar i överenskommelsen ska utredas vidare.

Partierna i pensionsgruppen; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna lovar också ett utvecklat samarbete med arbetsmarknadens parter.

Men Svenskt Näringsliv har redan uttryckt kritik mot att höja den övre gränsen till 69 år

– Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar, säger svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Här finns hela överenskommelsen att läsa.