SVAR: Du vill gå ned i tid och fortsättningsvis arbeta halvtid, men det finns inget ­regelverk som ger dig rätt att få igenom ditt önskemål. Det blir en fråga mellan dig och din arbetsgivare om detta går att lösa.

Ta kontakt med ditt lokala fack så att de kan hjälpa dig!

Jan Rehn,
ombudsman på Kommunal