Det lackar mot jul och många längtar efter ledighet. Samtidigt som de flesta vilar, arbetar många kommunalare inom vården, räddningstjänsten, förskolan, hemtjänsten och kyrkan. Utan kommunalarna skulle övriga inte kunna ta ledigt. Arbetet som görs är betydelsefullt och viktigt för alla.

Tack till alla er som gör det möjligt för så många att ha semester! Detta blir min sista ledare för i år, och därför också ett tillfälle att reflektera över året som har gått och till att fundera över framtiden.

Året började med mycket uppmärksamhet kring en nyvald president som kom till makten trots uttalanden som ”grab them by the pussy” och 2017 avslutades med diskussioner om sexuella trakasserier efter de olika #metoo-uppropen i flera olika branscher. En intressant tanke är om USA:s president hade blivit vald om valet skett efter #metoo-uppropen?

Under året har diskussionerna om fake news också varit omfattande. Därför hoppas jag att 2018 ska bli ett år då journalistiken värderas högre och att fler tidningsägare inser att den fria pressen är viktig för demokratin och samhällsdebatten. 

Nästa år är det valår och då är journalisters arbete med att granska makten ännu viktigare än annars. De avslöjanden, granskningar och berättelser som publiceras i tidningar, radio och tv är viktiga för att varje väljare ska kunna fatta sitt beslut i höstens val.

Min förhoppning är att satsning i stället för nedskärning kommer att ligga i varje tidningsägares intresse och att fler blir medvetna om journalistikens betydelse för demokratin. För det går inte att som tidnings­ägare strypa resurserna och sedan utropa att man är bekymrad över att den viktiga, granskande journalistiken är satt på undantag.

Hédi Fried överlevde koncentrationslägret Auschwitz. I en dokumentär på SVT säger hon att hon känner igen otäcka stämningar och åsikter i samhället nu från tiden under andra världskriget.

Nu är det upp till oss att skapa det samhälle vi vill ha och den framtid vi önskar. I det är journalistiken en viktig del. Vill vi ha ett varmare samhälle där vi bryr oss om varandra och tycker att alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg eller sexuell läggning så låt oss skapa det tillsammans.

God jul och gott nytt år!

Illustration: Magnus Bard