Inom offentlig sektor kommer antalet sysselsatta öka upp mot 90 000 personer under 2017-2019, tror Arbetsförmedlingen.

Enligt undersökningen uppger 66 procent av arbetsgivarna i den offentliga tjänstesektorn att de upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret.

Det gäller flera yrkesgrupper, men i synnerhet kommer bristen på sjuksköterskor och undersköterskor att öka de kommande två åren, skriver Arbetsförmedlingen.