Polisinsatsen som pågår under dagens EU-toppmöte Social Summit 2017 i Göteborg är bland de största i svensk historia och säkerhetsarbetet kring de 25 stats- och regeringschefer som deltar är omfattande.

Området runt hotellkomplexet Gothia Towers där mötesdeltagarna bor har spärrats av och även vägar och broar till Eriksbergshallen på Hisingen där förhandlingarna kommer att hållas. 

Flera arbetsgivare har uppmanat sina medarbetare att jobba hemifrån, något som är omöjligt för de flesta kommunalare. Men för de som kommer för sent är det oklart om de kommer att få avdrag på lönen eller inte.

– Vi har gått ut med information om att det kommer att vara trafikproblem och att det är viktigt att vara ute i god tid. Men om det skulle uppstå stopp i trafiken och man blir sen ändå får man ha en diskussion med sin respektive chef, säger Tina Liljedahl-Scheel som är HR-direktör på Göteborgs Stad.

Arbetsgivaren har i princip rätt att göra avdrag på lönen för sen ankomst, enligt Dan Holke som är chefsjurist på LO-TCO.

– Strikt juridiskt så är det arbetstagarens ansvar att komma i tid till jobbet, och vid försening så har arbetsgivaren rätt att göra löneavdrag för den sena ankomsten. Men många arbetsgivare är tillmötesgående i situationer där medarbetarna har svårt att komma i tid på grund av yttre orsaker, säger Dan Holke.

Men Kommunal Västs ordförande Anna Skarsjö menar att det ändå hade varit bättre om arbetsgivaren hade kunnat vara tydliga med att försening på grund av EU-toppmötet inte ska drabba kommunalarna genom löneavdrag.

– Kommunalarna har inte valet att jobba hemifrån, utan kommer att göra allt för att komma i tid till sina viktiga arbeten även dagar som denna då det är stora trafikstörningar. Men jag hoppas att det här inte kommer att bli något problem utan att arbetsgivaren kommer att ha förståelse för att medarbetare kan fastna i trafiken, säger Anna Skarsjö.

Tina Liljedahl-Scheel säger att Göteborgs Stad håller ständig kontakt med polisen, men att de inte fått några signaler om att det finns farhågor för att det ska uppstå oroligheter i samband med EU-toppmötet.

– Vi har hört att några fåtal manifestationer ska hållas, men det ska inte vara något som påverkar säkerhetsläget, säger Tina Liljedahl-Scheel.

Fakta: EU-toppmötet

Till Social Summit 2017 i Göteborg kommer stats- och regeringschefer för att diskutera arbetsvillkor och tillväxt med arbetsmarknadens parter.