När Kommunal lämnade över avtalskraven var Almega kritisk till LO:s låglönesatsning som ansågs dyr för hemserviceföretagen som har många anställda med löner under 24 000 kronor.

Men nu finns ett avtal. Det ger löneökningar på i snitt 528 kronor i år, i snitt 491 kronor nästa år och året därpå 575 kronor. Allt räknat på heltid.

Alla är garanterade en löneökning på 225 kronor i år, 215 kronor nästa år och 225 kronor året därpå. Även det räknar på heltid.

Medellönen är enligt Kommunal strax över 21 000 kronor, sysselsättningsgraden varierar mellan 50 och 85 procent.

I starten av förhandlingarna ville Almega frysa ingångslönerna. Men ingångslönerna höjs. Lägsta utgående månadslön efter genomförd lönerevision 20 494 kronor från den 1 oktober 2017. Från samma datum nästa år 20 887 kronor och året därpå 21 347 kronor. Även det räknat på heltid.

– Lägstalönerna höjs med 80 procent för dem som inte var anställda den 1 oktober, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal.

Han medger att det är priset för att Kommunal fick igenom LO:s låglönesatsning.

Ersättningarna höjs med 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent året därpå.

Avtalets regler för karens vid sjukdom ändras. Lars Fischer bedömer att de flesta inte berörs eftersom förändringen endast gäller dem som blir sjuka under ett arbetspass.

– Går du hem innan du jobbat halva dagen så har du karens resten av dagen. Sedan är det sjukpenning från nästa dag om du är fortsatt sjuk, säger Lars Fischer.

Men för den som jobbar mer än halva passet blir det annorlunda.

– Om du ska jobba åtta timmar, men går hem efter fem timmar, då har du karens tre timmar den dagen och om du är sjuk även i morgon så har du fem timmar karens av morgondagen. Om du då har tio timmar på ditt schema, då har du fem timmar karens och fem timmar sjuklön, säger Lars Fischer.

Utifrån de förändringar som kan komma i sjukförsäkringen bedömer Kommunal att förändringen i avtalet kan vara fördelaktig.

Nytt är att anställda får rätt att göra besök hos läkare eller sjukgymnast på arbetstid om det händer något när man är på jobbet.

Kommunals krävde ersättning för användandet av bil och egen mobiltelefon i tjänsten.

– Det gick inte alls, säger Lars Fischer.

Största arbetsgivaren på avtalsområdet är Home Maid.

Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till den 30 september 2020.