Vad innebär beslutet?

– Regionen ska först göra en inventering för att se var i verksamheten man kan ha behov av specialistutbildade undersköterskor. Och där man ser att det finns behov ska undersköterskor erbjudas utbildning på liknande villkor som erbjuds sjuksköterskor.

Vilken typ av utbildning kan det bli frågan om?

– Vi i Vänsterpartiet vill helst att det ska vara en yrkeshögskoleutbildning för den är nationell och kvalitetssäkrad. Vi vill att det ska bli en gångbar utbildning som undersköterskorna kan bära med sig. Men den delen av förslaget fick vi inte igenom i regionfullmäktige.
 

Får de som studerar lön under utbildningen?

– Beslutet innebär att de ska få liknande villkor som sjuksköterskorna. Jag vet att det är några undersköterskor på barnkliniken som redan påbörjat en specialistutbildning och de får studielön på 18 000 kronor i månaden.
 

Varför har ni drivit den här frågan?

– Vi tyckte för två år sedan när vi la fram förslaget att man har konverterat en hög andel underskötersketjänster till sjukskötersketjänster. Vi såg redan då att det började bli brist på sjuksköterskor och fick signaler från verksamheterna att sjuksköterskorna jobbade mycket med omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter. Då frågade vi vad verksamheten hade för möjlighet för undersköterskor att kompetensutvecklas, men fick svaret att de kunde läsa vidare till sjuksköterska. Det fanns ingen modell för undersköterskor att kompetensutvecklas i sitt yrke. Vi tror det är bra både för att göra yrket mer attraktivt och förhoppningsvis möjliggöra en lönekarriär för undersköterskor.