Arbetsplatsolyckan inträffade i fredags och Mattias Johansson fick föras till akuten och läggas in för vård. Olyckan gav honom en fraktur på höger hand och han har också nedsatt känsel och styrka i höger arm och ben.

– Läkarna säger att den nedsatta känseln beror på att kroppen utsatts för ett trauma. Men jag inser ju att jag hade väldigt tur, det hade kunnat gå mycket värre, säger Mattias Johansson när KA når honom.

I källaren under Västmanlands sjukhus i Västerås samlas tvätten från avdelningarna. Tvätten transporteras dit genom att stora tvättsäckar på mellan 10 och 30 kilo släpps ned från höghusets våningar och landar i tvättvagnar. Säkerhetssystemet går ut på att en lampa lyser utanför tvättrummet som visar om det är säkert för personalen att gå in och ta hand om tvätten. När personalen öppnar dörren till tvättrummet ska tvättluckorna i höghuset låsa sig automatiskt. I fredags lös lampan grönt när Mattias Johansson gick in för att ta loss en tvättsäck som fastnat mellan två vagnar.

– Men när jag står där inne och arbetar hör jag bara hur en lucka öppnas någonstans uppe i höghuset. Sedan hinner jag inte tänka mer innan jag får tvättsäcken i huvudet, säger Mattias Johansson.

Innan olyckan inträffade hade Mattias Johansson i sin roll som skyddsombud skrivit flera avvikelserapporter som rörde just säkerheten kring tvättluckorna. Han menar att arbetsgivaren borde ha gjort mer för att garantera att säkerhetssystemet fungerade.

– Det har ju varit flera avvikelser. Arbetsgivaren åtgärdade dem, men de borde sett över hela systemet mer noggrant, säger Mattias Johansson.

Marianne Bergendahl är förvaltningsdirektör för verksamhets- och ledningsstöd på Västmanlands sjukhus, där vaktmästeriet ingår. Hon berättar att de inlett en utredning om hur olyckan kunnat inträffa.

– Det känns förfärligt och vi beklagar det som hänt djupt. Vi vet fortfarande inte hur det kunde ske. Men det första vi måste göra är utreda vad som hänt, för att sedan kunna åtgärda problemet, säger Marianne Bergendahl.

Finns det något ni som arbetsgivare hade kunnat göra för att undvika olyckan?

– Det vet vi inte i nuläget. Vi får avvakta utredningen, säger Marianne Bergendahl.

Direkt efter olyckan lades ett skyddsstopp på systemet med tvättluckorna. En anmälan har också gått till Arbetsmiljöverket. Jimmie Nilsson, som är huvudskyddsombud för Kommunal, är liksom Mattias Johansson kritisk till arbetsgivarens agerande.

– Jag tycker att arbetsgivaren har nonchalerat våra problem. Det är väldigt allvarligt att det inträffat, säger Jimmie Nilsson.