Det rör sig om ett 60-tal spårvagnar i Göteborg som fått nya sidorutor vid förarhytten under sommaren. De nya sidorutorna saknar värmeslingor och därför immar de igen vid kraftigt regn.

Christoffer Liljebjer är spårvagnsförare och skyddsombud med ansvar för spårvagnarna i Göteborg, och menar att arbetsgivaren inte tagit tag i problemet tillräckligt snabbt, trots påtryckningar från facket. Därför gick han vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi har påtalat säkerhetsrisken, men tycker inte att arbetsgivaren tagit tag i problemet ordentligt. Det är ett akut problem som påverkar både säkerheten och arbetsmiljön för förarna. Det är stressande att inte ha ordentlig sikt och samtidigt ha ansvar för säkerheten, säger Christoffer Liljebjer.

Bakgrunden till att rutorna byttes ut är att arbetsgivaren Göteborgs Spårvägar ville göra det lättare för spårvagnsförarna att ta sig ut ur förarhytten vid en nödsituation. De uppvärmda rutorna som byttes ut var svåra att krossa, enligt Bernt-Erik Johansson, affärsområdeschef vid Göteborgs Spårvägar.

– Vi ville öka säkerheten för förarna genom att byta ut rutorna. Nu har vi flera åtgärder igång för att komma tillrätta med problemet med att rutorna immar igen. Till exempel ser vi över om klimatanläggningen används och fungerar som den ska, säger Bernt-Erik Johansson.

Enligt Bernt-Erik Johansson har de som arbetsgivare varit tydliga med att personalen inte ska behöva köra runt med immiga rutor.

– Immar rutorna igen så att det påverkar trafiksäkerheten så ska man genomföra en åtgärd. Det kan vara att ta hjälp av vår tekniska personal med att använda klimatanläggningen på rätt sätt, och om inte det fungerar får man byta spårvagn, säger Bernt-Erik Johansson.

Kan det bli så att ni får byta sidorutor igen om problemen blir värre i vinter?

– Det är för tidigt att säga, vi måste titta närmare på detta, säger Bernt-Erik Johansson.

Skyddsombudet Christoffer Liljebjer säger att han känner sig trygg med att Arbetsmiljöverket nu fått in en anmälan om problemet och kan utreda hur de immiga rutorna påverkar säkerheten och arbetsmiljön för spårvagnsförarna.