SVAR: Jag utgår från att din fråga handlar om den så kallade företrädesrätten till återanställning enligt LAS. Lagen om anställningsskydd, LAS, hanterar dagar per månad med utgångspunkten att en normalmånad är 30 dagar. Förutsättningen för återanställningsrätt är att en arbetstagare varit anställd mer än tolv månader hos arbetsgivaren under de senaste tre åren, det vill säga 361 dagar. Värt att nämna här är att aktuell paragraf i LAS är dispositiv, vilket betyder att man får göra avvikelser från den genom kollektivavtal. Mitt råd är att du genast tar kontakt med din fackliga företrädare för att gå igenom vad som gäller i just ditt fall.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal