SVAR: Det är tråkigt att höra att det fort­farande inte känns bra fast ­Kommunal hjälpt dig på ett bra sätt lokalt. Som jag förstår är ditt ärende avslutat efter en lokal förhandling. När det gäller omplaceringsärenden är det oftast väldigt jobbigt för den som känner sig utsatt och ibland kan man behöva stöd från företagshälsovården för att komma vidare.

Om du har frågor om ditt ärende föreslår jag att du kontaktar den fackliga företrädare som hanterade ditt ärende lokalt, så att du kan få svar på dina eventuella frågor och även hur du går tillväga om du ­behöver stöd av företagshälso­vården.

Om du har förslag på förändringar i kollektivavtalet tycker jag att du ska ta kontakt med ditt lokala Kommunal, så att dina förslag kommer med till nästa avtalsrörelse.

Annelie Medling,
ombudsman på Kommunal