– Det kan finnas olika anledningar till att man inte kommit igång än. Till exempel finns det kommuner som ännu inte varit på de workshops vi anordnar. Vi har två sådana kvar att genomföra under hösten, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson, en av förbundets representanter i projektgruppen för införandet av heltid som norm.

Svaren från Kommunals sektioner täcker in 75 procent av kommunerna och samtliga regioner/landsting.

Heltidsfrågan i kommuner och landsting har varit på agendan i över 20 års tid. I det senaste avtalet mellan Kommunal och SKL från 2016 kom man överens om att sätta fart på arbetet. Och senast vid årsskiftet ska det finnas färdiga planer för hur man ska gå till väga för fler heltidsanställningar. I maj 2021 ska heltid vara norm vid nyanställningar är tanken.

Är det inte lite sent att börja med detta nu, när det ska vara klart till årsskiftet?

– Då får man sätta fart. Man har tre och en halv månad på sig, säger Lars-Sture Johansson.

En färdig eller nästan färdig plan finns i 16 procent av kommunerna, i hälften har arbetet med detta nyligen påbörjats, enligt Kommunals sektioner. I sju procent av kommunerna saknas svar på frågan.

I landsting/regioner har man kommit längre. Här svarar sektionerna i nio av de 21 landstingen/regionerna att en färdig eller nästan färdig plan finns klar. I sju regioner har arbetet inletts medan det i fyra landsting/regioner inte påbörjats något arbete med detta. Från en region/landsting finns inget svar.

Vad som händer om det finns arbetsgivare som inte är klara med sina planer vid årsskiftet är lite oklart.

– Det får vi prata om på nästa projektgruppsmöte. Men i praktiken är det ett brott mot kollektivavtalet. Och vad det får för konsekvenser, det vet inte jag, säger Lars-Sture Johansson.

Enligt avtalet kan de centrala parterna komma ut och hjälpa till om det kärvar med förhandlingarna om heltidsplaner. Men hittills är det ganska få som hört av sig berättar Kommunals Lars-Sture Johansson.

– Det är ett par-tre kommuner som hört av sig av olika anledningar och vi tar löpande hand om deras funderingar i projektgruppen, säger han

SKL:s projektledare, Charlotta Undén, vill inte kommentera siffrorna.

– Vi har en tidsplan för när det här ska vara klart och vi förutsätter att alla kommer vara klara i tid, säger hon.