Sensorer i golvet som känner av om någon ramlar, inbyggda liftar vid varje säng, och ett eget växthus. Det är några av de saker som gör att Äppelparkens äldreboende i Hallstahammar kallas för ett av Sveriges modernaste. Äldreboendet består av tio avdelningar med tio lägenheter på varje avdelning, och har plats för runt 100 boende.

Boendet är anpassat för personer som är svårt sjuka och har ett högt vårdbehov. Maria Abelli Sipilä är arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal på Äppelparken, och hon menar att det är svårt att jämföra den nya arbetsplatsen med äldreboendet som de nu flyttar ifrån.

– Flytten innebär en stor förbättring av vår arbetsmiljö. Till exempel behöver vi inte flytta liftarna mellan rummen, eftersom det finns inbyggda liftar vid varje säng. Vi känner att vi fått gehör för våra förslag, vi har till exempel fått bestämma hur långt liftarna ska gå för att undvika att det blir tungt för personalen, säger Maria Abelli Sipilä.

Under byggnationen av det nya äldreboendet har skyddsombud från alla äldreboenden i Hallstahammar fått komma med synpunkter på ritningarna, något som skyddsombud har rätt till inför en ombyggnation eller flytt. Maria Abelli Sipilä menar att det är viktigt att personalen blir lyssnad på när det gäller hur de nya lokalerna ska se ut.  

– Det är jätteviktigt att vi som faktiskt ska arbeta här har kunnat påverka vår nya arbetsplats från början. Vi har ju mycket kunskap om vad som behövs för att ge en bra omvårdnad, och för att det ska bli en bra arbetsmiljö.