Forskning visar att arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har en sämre arbetsmiljö än arbetsplatser där män är i majoritet. Nu lanserar Arbetsmiljöverket ett digitalt verktyg där arbetsgivare som exempelvis kommuner, själva kan gå in och jämföra olika delar av sin verksamhet för att upptäcka skillnader i arbetsmiljön mellan sina kvinno- och mansdominerade arbetsplatser.

I det digitala verktyget får arbetsgivaren svara på frågor som ”Hur många medarbetare har cheferna ansvar för?” och ”Är det tydligt och klart för alla hur de ska prioritera när tiden inte räcker till?”, samt hur könsfördelningen ser ut bland medarbetarna på de olika arbetsplatserna.

– Många frågar oss hur de ska arbeta på ett mer genusmedvetet sätt. Det är inte en fråga som du kan besvara med en enkel mening. Men det här verktyget är ett konkret sätt att visa på vilka skillnader som finns i arbetsmiljön för män och kvinnor, säger Minke Wersäll, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Tanken är att svaren från det digitala verktyget kan ligga till grund för diskussioner om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Verktyget kan användas av vem som helst och ligger öppet på Arbetsmiljöverkets hemsida.

– Verktyget kan användas av arbetsgivare, men självklart också av skyddsombud som vill se hur arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen skiljer sig från arbetsmiljön på andra arbetsplatser i kommunen. Så länge man har tillräckligt med information om den arbetsplats man vill jämföra med, så kan en körning i det digitala verktyget ge bra svar om hur arbetsmiljön skiljer sig åt, säger Minke Wersäll.

Minke Wersäll menar att genusperspektivet, medvetenheten om den ojämställdhet som finns mellan kvinnor och män i samhället, måste bli en mer central del av arbetsmiljöarbetet.

– Det är inte självklart att det finns en kunskap hos alla arbetsgivare om hur ojämställd arbetsmiljön ofta är mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Vi hoppas att verktyget ska leda till större medvetenhet, och i förlängningen en förändring.