När Chavs kom ut första gången i Storbritannien 2011 blev den snabbt central i debatten. Chavs är brittisk slang för de fattigaste i den vita arbetarklassen och boken är en orsak till att klassdebatten kom upp till ytan igen. Men det handlar lika mycket om medel- och överklassens vägar att lyckas och ger en skarp analys över hur ett land ändrar riktning. En lärorik klassiker som nu kommer på svenska.