I början på juni berättade KA om den massiva kritik som vård- och omsorgsföretaget Frösunda får över hela landet, från såväl chefer som anhöriga och kommuner. Det handlar om allt från hur Frösunda behandlar anställda till att avtalen inte följs, exempelvis vad gäller bemanning. I slutet på juni hävde Sala kommun avtalet med Frösunda.

En av de kommuner som det har varit problem i är Sollentuna, där Frösunda driver tre LSS-boenden. I början av året hotade kommunen Frösunda med vite om de inte rättade till bristerna på ett av boendena. Under våren ansåg kommunen dock att situationen hade förbättrats och förlängde avtalet med Frösunda.

Men den 20 juni gjorde kommunen ett spontanbesök på ett av de andra boendena som visade att de rapporter som Frösunda gett kommunen inte stämde, skriver Vi i Sollentuna.

Efter att kommunen meddelat att de inte ville ha kvar Frösunda, bestämde bolaget sig för att lämna de tre uppdragen i Sollentuna i förtid.

– Vi har inte längre ett förtroende för Frösunda och känner att det är dags att byta utförare, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, till Lokaltidningen Mitt i.

Bristerna handlar bland annat om att bemanningen varit lägre än avtalat, att avvikelser inte har rapporterats och att det har varit stor omsättning på verksamhetschefer och varit svårt att få kontinuitet.

– Det har tagit lång tid att åtgärda bristerna och när det väl har gjorts har nya brister tillkommit, säger Anna-Lena Johansson (L), till Lokaltidningen Mitt i.

Katarina Hamnström, operativ chef på Frösunda, säger till Vi i Sollentuna att de anser att de har haft en bra bemanning men att de upplever att kommunen inte har tillit till dem och att de därför lämnar tillbaka driften av boendena till kommunen.

Fram tills att en ny utförare kommit på plats kommer Frösunda fortsätta att driva boendena.