Möjligheten att frivilligt avstå semestertillägg för att få längre semester gäller samtliga tre avtal.

– Det ger en valfrihet, det är vi nöjda med, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman, Kommunal.

Det innebär att de som har upp till 29 semesterdagar kan få fem extra dagar och de som har minst 30 semesterdagar kan få sex extra dagar ledigt. Överenskommelsen görs individuellt för varje år.

För anställda på avtalet KFS Parkering höjs lönerna med i snitt 2,1 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,2 procent 2019. Medellönen på avtalet är 28 000 kronor.

Nya lägstalöner för de som fyllt 19 år men saknar gymnasieutbildning blir i år 18 643 kronor, nästa år 19 053 kronor och året därpå 19 472 kronor. För dem med gymnasieutbildning gäller 19 518 kronor, 19 947 kronor och 20 383 kronor.

För anställda på VA-avtalet (vatten och avlopp) höjs lönerna med i snitt 606 konor i år, 648 kronor nästa år och 662 kronor året därpå.

Lägstalönerna för den som fyllt 19 år men saknar gymnasieutbildning blir i år 18 727 kronor, nästa år 19 139 kronor och året därpå 19 560 kronor. Motsvarande lägstalöner för dem med gymnasieutbildning är 19 596 konor, 20 027 kronor och 20 468 kronor.

För anställda på avtalet KFS-återvinning höjs lönerna med i snitt 2,1 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,2 procent året därpå. Medellönen är cirka 28 500 kronor.

Lägstalönerna för den som fyllt 19 år men saknar gymnasieutbildning blir i år 18 698 kronor, nästa år 19 109 kronor och året därpå 19 529 kronor. Motsvarande lägstalöner för dem med gymnasieutbildning är 19 570 konor, 20 001 kronor och 20 041 kronor.

– Låglönesatsningar ingår, säger Jörgen Gustavsson.

I samtliga tre avtal höjs ersättningarna med 2,3 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,0 procent det tredje året.

Avtalen löper från 1 april 2017 till 31 mars 2020.