SVAR: Det stämmer. Det avtal du skrivit på är egentligen ett avtal som träder i kraft varje gång du går in och arbetar. Det betyder att under perioden avtalet gäller är ni överens om en viss lön för varje arbetstillfälle. För att komma upp i företrädesrätt till både återanställning och konvertering till en tillsvidareanställning måste du räkna varje pass och alltså inte tiden mellan passen. Om du däremot går in på en fast rad som vikarie för någon under perioden eller om du varit kontinuerligt schemalagd inom ramavtalet är vår uppfattning att all tid, alltså även de lediga dagarna, ska räknas in i lastiden.

Elisabeth Haug, 
ombudsman på Kommunal