Kommunals så kallade trygghetsavtal blev en källa till stor upprördhet förra året, när förbundskassören Anders Bergström och ordföranden Annelie Nordström avgick och fick stora fallskärmar av Kommunal. Vid kongressen i juni avskaffades fallskärmarna – men bara för nyvalda i förbundsledningen. Första vice ordföranden Per Holmström och andra vice ordföranden Lenita Granlund hade fortfarande kvar sina avtal om avgångsvederlag. Per Holmström lovade dock att avstå från sin. Nästan direkt efter att han blivit omvald sade han upp avtalet.

– Jag hade ju talat om att jag ville göra så för jag tyckte inte att det var bra för någon att ha det, säger Per Holmström.

Lenita Granlund har inte sagt upp sitt avtal. Det betyder att hon om hon slutar på Kommunal och det är mer än fem år kvar till ordinarie pensionsålder, får 78 procent av sin lön i 36 månader.  Är det mindre än fem år kvar till pensionen så får hon den summan fram till pensionen. Den minskas dock om hon skulle få lön från annat håll.

Lenita Granlund förstår att det kan sticka i ögonen på medlemmar att hon har val att behålla sitt trygghetsavtal, men tycker samtidigt inte att det är något konstigt.

– Det ingicks när jag blev vald 2010 och som jag ser det är det ett bindande avtal. Den dag jag ska göra något annat blir det en förhandling med förbundsstyrelsen om villkoren för det, säger Lenita Granlund.

Per Holmström har resonerat annorlunda och sagt upp avtalet, så uppenbarligen går det att göra?

– Ja, men jag är en förhandlare. Då väljer jag inte bort något för något annat som jag inte vet vad det är. Jag tycker att ingångna avtal ska hållas.

En annan fråga som blev aktuell i samband med förra årets skandaler i Kommunal, var den om arvoden från externa uppdrag. I Kommunal får de som har sådana behålla dem själva. Kommunal har inga planer på att ändra på det, men har i årets årsredovisning för första gången redovisat hur mycket de fyra personerna i förbundsledningen har i såväl lön som externa arvoden (se faktaruta).

– Vi tyckte att vi ska vara öppna och transparenta och det är ganska vanligt att man redovisar det här för ledning och styrelse i bolagsredovisningar. Vi vill inte att det ska vara dolt, säger Per Holmström.

I dag, tisdag, inleddes Kommunals förbundsmöte, som hålls de år som det inte är kongress.

Månadslön och månadsarvoden för Kommunals förbundsledning under 2016

• Tobias Baudin, ordförande: 78 979 kronor i lön och ersättningar från förbundet, samt 1 401 kronor i arvode från Kommunals a-kassa.
• Per Holmström, första vice ordförande: 77 250 kronor i lön och ersättningar från förbundet, samt 14 190 kronor totalt från KPA Liv, KPA Risk och Kapitalutskott och Kommunals a-kassa.
• Lenita Granlund, andra vice ordförande och avtalssekreterare: 76 938 kronor i lön och ersättningar från förbundet, samt 19 001 kronor totalt i arvode från KPA pension, AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring, Omställningsfonden och Arbetsdomstolen.
• Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande: 68 979 kronor i lön och ersättningar från förbundet.