Tre av fyra väljare tycker att ekonomiskt mer jämlika samhällen är bättre än samhällen med stora ekonomiska klyftor. Detta visar en ny undersökning som det fackliga idéinstitutet Katalys och Jämlikhetsfonden låtit Novus göra. Enligt undersökningen tycker fyra av fem att det är viktigt att minska de ekonomiska klyftorna.

Det här är på många sätt en intressant undersökning. Under senare år har skillnaden mellan den som tjänar minst och den som tjänar mest blivit större.

I början på 1980-talet var Sverige ett av världens mest jämlika länder. Så är det inte längre. Enligt OECD har klyftorna i vårt land vuxit snabbare under de senaste årtiondena än i de flesta industriländer. Den här utvecklingen är problematisk. De som har mycket pengar har fått det ännu bättre, medan de arbetslösa och sjuka och de som tjänar minst har fått det ännu tuffare.

Intressant i undersökningen är att det inom alla partier finns en majoritet som stöder uppfattningen att jämlika samhällen är bättre och att regeringen bör föra en politik som minskar klyftorna. Här finns med besked ett brett folkligt stöd för förändring.

Nio av tio väljare anser, enligt undersökningen, att en vd ska tjäna max fem gånger så mycket som en arbetare, helst som mest tre gånger så mycket. Tydligt i undersökningen är också att LO-medlemmar och Saco-medlemmar resonerar olika kring vad som motiverar en hög lön. Bland LO-medlemmar kommer riskfyllt arbete högt på denna lista, liksom arbete inom vård och omsorg, fysiskt tungt arbete och nattarbete. Tjänstemännen värderar i stället stort ansvar och väl utfört arbete.

Undersökningen visar på en längtan hos många människor efter ett samhälle med mindre klyftor. En längtan bort från dagens allt mer segregerade samhälle, där barn som växer upp nära varandra inte går tillsammans i närmsta skolan. En längtan bort från dagens sjukvård där några får köa och andra med hjälp av privat sjukförsäkring betalar sig förbi dem som inte har samma ekonomiska möjlighet. 

Och sist men inte minst en längtan till ett bättre samhälle, där de som tjänar mer också får betala mer i skatt för en välfärd som vi alla får ta del av. En välfärd där de anställda ska ha tillräckligt många kolleger och bra löner så att de orkar jobba fram till pension.

Illustration: Magnus Bard