Det är omkring 80 arbetsplatser där Kommunal och Attendo inte är överens om vilka anställda som ska omfattas av extrasatsningen.

Tvisten gäller hur Kollektivavtalen Vårdföretagarna E och F ska tolkas.

När det gäller avtal E, för hälso- och sjukvård, är Kommunal och Attendo oense om hur kravet på undersköterskekompetens i anställningen ska tolkas.

I en del rekryteringsannonser skriver företaget att den sökande ska vara ”undersköterska eller liknande”.

– Attendo menar att då krävs det inte specifikt undersköterskeutbildning, och då kan inte den extra satsningen i lön för undersköterskor gälla. Det håller inte vi med om, säger Kommunals ombudsman Elisabeth Haug.

I avtalet F, äldreomsorg, handlar tvisten om vilken nivå som ska gälla för undersköterskor för att omfattas av satsningen.

– Vi menar att alla som har fått anställning som undersköterska efter att gått utbildning ska omfattas. Attendo anser att det ska krävas en viss utbildningsnivå med en viss poäng för att omfattas, fortsätter Elisabeth Haug.

Enligt avtalet ska de nya lönerna börja gälla från den 1 mars. Attendo har meddelat att de nya lönerna gäller från det datumet, men att den nya lönen inte betalas ut förrän tvisten med Kommunal är löst.

Elisabeth Haug hoppas att det blir en central förhandling så snart som möjligt som löser detta.

– Vi vill att medlemmarna ska få de löner de har rätt till. Det är en viktig fråga som vi prioriterar, tillägger hon.

Kommunalarbetaren har sökt Attendo för en kommentar. Företaget avböjer möjligheten att kommentera med hänvisning till att frågan ska till central förhandling. Attendo hänvisar till Vårdföretagarna som inte heller vill kommentera tvisten.