Kommunals lönekrav är samma som för andra avtal förbundet ska förhandla om i år. Kravet följer LO:s samordning och bygger på industriförbundens krav mot sina arbetsgivare.

Utöver det vill Kommunal i avtalet med Fastigo få in en ”stupstock” om att lokala löneavtal måste vara klara inom en viss tidpunkt.

– Annars kan vi till exempel tänka oss att en större del av den lokala potten fördelas lika på de anställda, och att en mindre del av potten blir kvar för arbetsgivaren att fördela i individuell lönesättning. Men vi är öppna att diskutera detta, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

En ”stupstock” finns redan i Kommunals Serviceentreprenadavtal med Almega.

Kommunal vill även se över reglerna för övertidsersättning. I dag krävs att den anställde arbetar minst två timmar före eller efter ordinarie arbetstid för att få kvalificerad övertidsersättning.

– Det betyder att den som arbetar 1,5 timme övertid på morgonen och 1,5 timme övertid på kvällen inte får kvalificerad övertidsersättning, säger Lars Fischer.

Förbundet vill att det ska räcka med sammanlagt två timmars övertid under dagen och/eller kvällen för att få kvalificerad övertidsersättning.

Kommunal vill att kompensationsledighet vid beredskap förbättras, så att åtta timmars beredskap ger rätt till åtta timmar kompledighet istället för som nu fyra timmar.

Dessutom kräver förbundet att det ska vara möjligt att ta ut en viss del av semestern i lediga timmar och inte enbart som lediga heldagar.

Kommunal vill även om i avtalet komma överens om ett lärlingssystem.

Kraven överlämnades till Fastigo i slutet av förra veckan.

– Vi fick då ta emot Fastigos krav om att i avtalet förtydliga rätten att anställa per timme istället för per månad. Som jag ser det finns redan den möjligheten i dag. Fastigo vill även göra ett avtal om årsarbetstid. Det kan vi tänka oss att diskutera, säger Lars Fischer.

Möjlighet till årsarbetstid finns redan i Kommunals Serviceentreprenadavtal och i avtalet för hushållsnära tjänster.

Det nuvarande Fastigoavtalet upphör den sista april. Förhandlingarna om det nya avtalet inleds den 5 april.