Gruppen har sitt första möte i mars och består av bland andra yrkesverksamma sotare och förtroendevalda skyddsombud.

– Syftet är att vi ska få ett grepp om vilka arbetsmiljöproblem som finns och vi ska också ha idéer om hur vi ska förändra dem och hur vi ska jobba med frågorna, säger Jonny Jakobsson, själv i grunden sotare.

 

LÄS OCKSÅ: Så farligt är jobbet som sotare

 

Han ser flera nya sätt att jobba på, exempelvis att man sotar nerifrån och att man skapar undertryck med dammsugare så att det inte kommer så mycket damm.

– Exponeringen måste ner, men det ska inte vara meningen att en människa ska gå med skyddsmask åtta timmar om dagen. Utan vi måste också hitta nya arbetsmetoder som inte ger den här exponeringen.

Det är också en ekonomisk fråga, eftersom nya sätt att sota på kan ta längre tid.

– Det måste få kosta pengar att sota, säger Jonny Jakobsson.

Han menar att sotarbranschen bland annat kan ta efter räddningstjänsten, där brandmännen i dag tar av sig sina larmställ när de lämnar brandplatsen, för att inte exponeras för giftiga gaser i brandbilarna.

– Hur gör vi i sotarbranschen för att minimera så att vi inte drar in de giftiga ämnena i förarhytten?

En annan bransch att lära av är sopåkarna, menar Jonny Jakobsson.

– Man beslöt sig för att ställa om hela sopbranschen och så gjorde man det. Dit måste vi också.