Kvinnan fick en tillsvidareanställning på en hästgård i södra Sverige. Hon skulle få 100 kronor i timmen och i övrigt skulle kollektivavtalets villkor gälla (även om gården inte har kollektivavtal). Men hon fick inget skriftligt anställningsbevis. Hon fick löneutbetalningar som inte stämde överens med hur hon jobbat och hon fick inga lönebesked. Under flera månader påtalade kvinnan att hon ville ha ett anställningsbevis, innan hon till slut fick ett. Efter ytterligare en tid råkade hästskötaren ut för en olycka på jobbet och blev sjukskriven. Hon fick ingen sjuklön och det visade sig att hon inte var försäkrad, trots att hon frågat arbetsgivaren om det.

Kvinnan var inte medlem i Kommunal utan tog kontakt med arbetsrättsjuristen Per Winberg, som tidigare varit ordförande för Transportarbetarförbundet och fackförbundsjurist. Han kontaktade arbetsgivaren utan att det ledde till något och lämnade då in en stämningsansökan till tingsrätten.

– Då gjorde jag något som får betraktas som unikt. Jag hävde hennes anställning på grund av att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina förpliktelser enligt anställningsavtalet. På samma sätt som en arbetsgivare kan avskeda en anställd som grovt har förbrutit sig så kan en anställd göra likadant. Och om man får rätt i domstol så ger det rätt till skadestånd.

Enligt Per Winberg är fallet mycket ovanligt.

– Jag påstår att detta kan vara det enda ärendet i Sverige där en anställd har hävt sin anställning och påfört arbetsgivaren ansvaret.

Efter att processen inleddes började arbetsgivaren betala lönefordringarna till hästskötaren, sammanlagt 70 000 kronor. I förlikning enades parterna om 50 000 kronor i skadestånd samt det som återstod av löneskulden och hästskötarens rättegångskostnader.

– Det får väl betraktas som en oerhörd framgång för en arbetstagare att få en sådan förlikning.

I det här fallet gick det att bevisa att kvinnan hade rätt till en annan lön än den hon fick, eftersom hon till slut fick ett anställningsbevis.

Att inte få rätt lön eller villkor verkar ju inte vara ovanligt bland hästskötare?

– Jag skulle tro att det är väldigt vanligt i den branschen och det är många småflickor som jobbar av eget intresse och tycker om hästar men som är utsatta för stora faror, för det är en farlig arbetsmiljö. Och de är ofta oförsäkrade.

Hästskötaren har avböjt intervju.