Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som låtit universitetslektorn Martina Berglund genomföra en sammanställning av sex studier om sotares arbetsmiljörisker. Hon har sedan jämfört med vad som skulle vara den förväntade risken för en kontrollgrupp med liknande ålder och könsfördelning.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal startar ny sotargrupp

 

Och resultatet är nedslående. Några exempel på dödsorsaker för sotare:

Lungcancer: 94 procents ökad risk.
Kronisk bronkit, emfysem och astma: 86 procents ökad risk.
Tarmcancer: 72 procents ökad risk.
Fallolyckor: 52 procents ökad risk.

– Det är tydligt att arbetsplatsfaktorer påverkar hälsan och att det finns ett behov att förbättra arbetsmiljön, säger Martina Berglund.

Fallolyckor är kanske inte så oväntat i ett yrke som ofta innebär arbete på hög höjd. Tarmcancer tros bero på att sotare fortfarande utsätts för asbest. Den ökade risken för lungcancer antas bero på samma sak. Astmaproblemen antas bero på svartsotning, då sotare jobbar med att rengöra skorstenar. Risken minskade då sotarna fick jobba med ventilationskontroller, brandskyddskontroller och kontorsarbete.

Martina Berglund tror att sammanställningen kan göra skillnad:

– Om det blir mer känt hur riskerna ser ut, finns det fler krafter som kan verka för förändring.

Och det finns ljusglimtar. Yngre sotare bedöms generellt vara duktigare än äldre på att använda skyddsutrustning.