SVAR: Det är inte bara Kommunal som tecknat avtal för denna gång eftersom Vision har tecknat samma avtal.

Kommunal är nöjda med avtalet, även om vi inte fått med riktigt allt som vi krävt. Mycket innebär en förbättring för alla. Det gäller bland annat förhöjd beredskapsersättning under åtta veckor på sommaren med start midsommarveckan. Sedan läggs pingstafton och pingstdagen till storhelgsdagarna, som ger förhöjd ersättning. Bilersättningen läggs in i beredskaps­ersättningen så att alla får del av den och så vidare. 

Kommunal ville också att arbetsgiv­aren skulle vara skyldig att ge möjlighet till träning i egna lokaler eller på annat sätt. Det lyckades inte denna gång, men vi jobbar vidare med frågan. Vid förra årets avtalsförhandlingar fick vi bland annat igenom längre ersättning vid graviditet och sjukdom. Under året har vi även haft konferenser för dem som går på RiB- avtalet (avtal för räddningsmän i beredskapsstyrka) för att diskutera de frågor som är aktuella.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal