Det visar rapporten ”Trakasserier av skyddsombud” som LO presenterar på Skyddsombudens dag.

Tio procent av skyddsombuden svarar att arbetsgivaren motarbetar dem. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2012. Fastighets skyddsombud svarar oftast att de motarbetats i sitt uppdrag, där svarar 14 procent att arbetsgivaren motarbetar dem. Bland Kommunals skyddsombud upplever 9 procent att de motarbetas av arbetsgivaren.

 

LÄS OCKSÅ: ”Att tjata är en del av uppdraget”

 

Vanligast är att skyddsombuden hindras i sitt arbete på så sätt att de inte fått information om förändringar eller inte varit med i planeringen av dem.

Av dem som utsatts för trakasserier har 36 procent fått sämre löneutveckling, 27 procent har fått förändrade eller sämre arbetsuppgifter. Samtidigt har hälften utsatts för andra trakasserier som till exempel kan vara förtal.

Men enligt rapporten vill inte de flesta skyddsombud driva sitt fall vidare eftersom de är rädda att få sämre villkor eller förlora jobbet.


Sex procent av skyddsombuden har utsatts för hot och våld. Främst av arbetsgivare och brukare. Av Kommunals skyddsombud har 8 procent utsatts för hot eller våld. Rapporten lyfter fram att det kan handla om skyddsombud till personliga assistenter och i RUT-branschen där arbetet också sker i någon hem. Det kan jämföras med Handels där 6 procent utsatts för hot och våld.

Antalet skyddsombud i LO-förbunden har minskat med åtta procent sedan 2012. LO förklarar det med att LO-sektorn krympt, men också med att det blivit tuffare att vara skyddsombud och att antalet små arbetsplatser ökat.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.