Att använda mobilen medan du kör buss är inte tillåtet och kan kosta dig jobbet, vilket Kommunalarbetaren rapporterat om tidigare. Nu har det hänt igen. En bussförare, anställd i ett företag som kör för Västtrafik i Göteborg, använde mobilen under körning och blev filmad av en passagerare. Händelsen anmäldes och filmen visades också på SVT Nyheter Väst. Mikael Olsson trafikchef på Västtrafik, som är huvudansvariga för busstrafiken i Västsverige, bekräftar för SVT att samarbetet med föraren är avslutat.

– I det här fallet har vi tagit kontakt med berört företag. Sedan är det upp till det enskilda företaget att utreda och vidta åtgärder. I det här fallet har man sagt upp samarbetet med den aktuella föraren, säger han till SVT Nyheter Väst. 

Per Svensson, ombudsman på Kommunal känner inte till det enskilda ärendet men konstaterar att mobilanvändande i samband med körning kan vara en saklig grund för uppsägning – oavsett anställningsform.

–Det finns så klart undantagsfall men vår allmänna rekommendation till bussförare är att inte använda mobiltelefonen alls under körning. Låt inte ens mobilen ligga på instrumentbrädan utan stoppa undan den helt så undviker man missförstånd, säger han.

Att passagerare filmar bussförare har hänt tidigare – finns det en oro för detta inom kåren?

– Jag kan inte uttala mig generellt om det men det är ett känt fenomen. Bland de ärenden som jag har haft hand om har de inblandade upplevt situationen som väldigt jobbig.

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med trafiksektionen inom avdelning Väst som inte vill kommentera det enskilda ärendet i nuläget.