SVAR: Arbetstidslagen reglerar ett skydd för arbetstagare och i denna lag kan man läsa sig till att rast ska läggas ut, som senast, efter fem timmars arbete. Eftersom du bara arbetade i fem timmar hade du inte rätt att få ut rast enligt lagen. Om någon, som har det som du själv, däremot är sjukskriven på deltid och arbetar på deltid kan det vara lämpligt att lägga in en rast under de fem timmarna.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal