SVAR: En arbetsgivare kan uttrycka en politisk åsikt på samma sätt som andra har den rätten.

Stimulansmedlen  får bara användas till personalkostnader inom stöd och omvårdnad i den av kommunen finansi­erade vården och omsorgen om äldre. Dessa kostnader får bara gälla dem som är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister eller arbetsledare på verksamhetsnivå.

Pengarna är avsedda för att öka bemanningen och får användas för vikariekostnader om det innebär att frånvar­ande personal, som med ordinarie budget inte hade kunnat ersättas med vikarier, faktiskt kan ersättas tack vare tillskottet som stimulansmedlen utgör. Om en befintlig anställning var planerad att upphöra, men kan förnyas tack vare stimulansmedlen, kan också det räknas som en ökning av bemanningen. Om en timanställd som tidigare bara tjänstgjorde vid behov i   stället kan anställas på viss tid eller tills vidare, kan det också räknas som ökad bemanning.

Anställningar som gjordes före satsningens start den 1 juli 2015 och där anställningsavtal­en inte förändras som i exemplen ovan, ska inte finansieras med stimulansmedlen.

Är ni missnöjda med arbetsgivarens hantering kan ni ta en direktkontakt med Social­styrelsen om denna fråga. Ni kan också kontakta kommunen och äldreomsorgsförvaltningen. 

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal