Klasskillnaderna ökar – även på semestern. Det konstateras i den nya LO-rapporten Semester-och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän. 32 procent av arbetarna gjorde varken en semesterresa eller hade tillgång till ett fritidshus eller husvagn 2015. På sex år har andelen arbetare som saknar dessa möjligheter ökat med 4 procent. Inom tjänstemannayrkena däremot har motsvarande siffror legat så gott som konstant runt 15 procent under samma tidsperiod.

 

LÄS OCKSÅ: Här är kommunalarnas drömsemester

 

Framförallt är det tillgången till fritidshus eller husvagn som minskar för gruppen arbetare – från 49 till 42 procent. Däremot åker fler på semesterresor. Det gäller även gruppen tjänstemän. Bland arbetare har andelen ökat från 49 till 52 procent och bland tjänstemän från 67 till 70 procent.

Rapporten visar att semestervanorna för gruppen arbetare påverkats mer av yttre faktorer som exempelvis finanskrisen 2007. Tjänstemännens vanor påverkas i princip inte alls av detsamma.

Vad man ägnar fritiden åt visar också stora skillnaderna mellan grupperna. Störst skillnad – 48 jämfört med 72 procent – gäller aktiviteter som teaterbesök och konserter. 39 procent av arbetarna uppger också att de aldrig läser böcker. Bland tjänstemän är motsvarande siffra 17 procent.

Statistiska centralbyrån har undersökts levnadsförhållandena i gruppen 16-84 åringar vart annat år sedan 1984. LO:s rapport bygger på den statistiken.

Fler siffror

Bland arbetare har drygt hälften, 52 procent, gjort en semesterresa.
Bland arbetare har 42 procent haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn.

Andra fritidsvanor

27 procent läser böcker varje vecka.

Någon gång under det senaste året…

48 procent har besökt teater, konsert eller museum.
70 procent har strövat i skog och mark.
65 procent har motionerat.
85 procent har dator i hemmet och 83 % använder också internet.