(Av tekniska orsaker saknas tyvärr bilder, tweets och de flesta länkar i den arkiverade versionen av vår direktrapportering. Vi beklagar detta. Alla artiklar från kongressen 2016 finns här.) 

02/06/2016 17:35 Mira Hjort
En sammanfattning av den tredje dagen på Kommunals kongress:
– Kongressen antog ett nytt jämställdhetspolitiskt program. Där slogs bland annat fast att Kommunal ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring.
– Kongressen röstade nej till att förkortad arbetstid ska bli en prioriterad fråga för Kommunal. 
– Civilminister Ardalan Shekarabi (S), LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och statsminister Stefan Löfven (S) gästade kongressen och höll tal.
– Även EPSU:s generalsekreterare talade. EPSU är Europainternationalen för offentliganställda.
– Kongressen beslutade att förtroendevalda ska få utbildning i HBTQ-frågor.
 
 04/06/2016 19:48 Simon Rothelius
Vår rapportering från kongressens fjärde dag hittar du här.

Vår rapportering från kongressens andra dag hittar du här.

Vår rapportering från kongressens första dag hittar du här.

UPDATED 04/06/2016 19:48

 02/06/2016 17:35 Mira Hjort
Med det tackar vi för oss och stänger dagens liverapportering. Tack ni som har följt med, vi återkommer i morgon. 

 02/06/2016 17:16 Mira Hjort
Nu ajourneras förhandlingarna till klockan 09 morgon. I kväll blir det kongressfest för ombud, anställda, ledning, styrelse och gäster. Vi återkommer med en sammanfattning av dagen och avslutar sedan dagens liverapportering.
UPDATED 02/06/2016 17:17

 02/06/2016 17:15 Mira Hjort
Kongressen har även beslutat att Kommunal ska verka för att karensdagen försvinner generellt.

 02/06/2016 17:13 Mira Hjort
Ett beredningsutskott förbereder ett uttalande från kongressen om karensdagen.

 02/06/2016 17:13 Mira Hjort
Kongressen har nu beslutat att Kommunal ska verka för att karensdagen som man fått vid smitta på jobbet tas bort.

 02/06/2016 17:12 Mira Hjort
Först ska de som handlar karensdag vid smitta behandlas. 

 02/06/2016 17:12 Mira Hjort
De motioner som behandlas nu handlar om karensavdrag, som är på väg att införas och därför ansåg kongressen motionerna besvarade. Nu kommer mötet in på de 182 motionerna om karensdag.

 02/06/2016 17:10 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen yrkar bifall till Mikael Thuressons tilläggsyrkande (som jag tyvärr missade vad det var), och yrkar också bifall till att kongressen gör ett uttalande om kongressens konsekvenser.
UPDATED 02/06/2016 17:10

 02/06/2016 17:09 Mira Hjort
De flesta av karensmotionerna handlar om att karensdagen vid smitta som man fått på jobbet ska tas bort. En hel del motioner vill också att Kommunal arbetar för att karensdagen generellt försvinner.

 02/06/2016 17:09 Björn Svensson
Här kan man läsa mer om vilka ämnen som var populärast att skriva motioner om.

 02/06/2016 17:07 Mira Hjort
Mikael Thuresson, Skåne, vill göra ett tilläggsyrkande om karensen och att kongressen gör ett uttalande om karensens konsekvenser.

 02/06/2016 17:05 Mira Hjort
Nu kommer kongressen in på motionerna om karensdagen. Det är det ämne som har engagerat flest – det finns hela 182 talare som rör karensdagen. 

 02/06/2016 16:56 Mira Hjort
Kongressen går på förbundsstyrelsens linje och beslutar alltså inte att Kommunal ska verka för att förbjuda bemanningsföretag.

 02/06/2016 16:54 Mira Hjort
Oskar Taxén, förbundsstyrelsens föredragande, säger att ”ingen här inne gillar väl bemanningsföretag”. Men förbundsstyrelsen tycker att Kommunal ska arbeta för att arbetsgivarna inte utnyttjar arbetstagarna genom bemanningsföretag. Frågan om generellt förbud hålls ihop av LO, säger Taxén, och att förbundsstyrelsen vill att LO:s arbete i denna fråga intensifieras.

 02/06/2016 16:52 Mira Hjort
Christine Marttila, Väst, yrkar på en motion om att bemanningsföretag ska förbjudas. Det har förbundsstyrelsen avslagit.
– Bemanningsföretag splittrar arbetskollektivet och ger makt åt arbetsgivarna. Jag vill att Kommunal tar ett tydligt ställningstagande mot dessa otrygga anställningsformer som också ställer arbetare mot arbetare, säger hon.

 02/06/2016 16:48 Björn Svensson
Johanna Svensson: ”Det borde vara en självklarhet att det inte ska gå att tjäna pengar på vård, skola och välfärd och yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

 02/06/2016 16:48 Björn Svensson
Johanna Svensson, vänerväst går upp och yrkar på bifall till rapporten.

 02/06/2016 16:44 Björn Svensson
Torbjörn Dalin går nu igenom ändringar i rapporten. Bland annat några förtydligar om att politiker ska få större befogenheter vid upphandlingar.

 02/06/2016 16:34 Mira Hjort
Nu kommer rapporten presenteras i alla fall, Torbjörn Dalin säger att det finns förslag på en del ändringar i den rapport som ombuden fått.

 02/06/2016 16:33 Mira Hjort
Han vill också att det bland de välfärdspolitiska prioriteringarna ska finnas en punkt som säger att Kommunal är för en non-profit-princip inom välfärden.

 02/06/2016 16:32 Mira Hjort
Det ombud som talar nu tycker att det är för mycket fokus i rapporten på skattehöjningar och vill att det ska läggas till en punkt om att full sysselsättning också är viktigt.

 02/06/2016 16:31 Mira Hjort
Nu är det dags för talare.

 02/06/2016 16:31 Mira Hjort
Det blev ingen presentation av innehållet i rapporten, men jag har läst den och den innehåller inte så mycket nyheter.

 02/06/2016 16:22 Mira Hjort
De visar en film som berättar vad de har gjort av kongressbeslutet om vinster i välfärden, som sa att de skulle titta på alternativa styrmodeller i välfärden. En styrgrupp för detta arbete tillsattes. Man har sedan producerat ett antal rapporter, bland annat om hemtjänsten och om upphandling inom bussbranschen.

 02/06/2016 16:18 Mira Hjort
De pratar om projektet Värdig välfärd som var ett resultat av besluten från kongressen 2013 som handlade om att Kommunal ska arbeta mot non-profit i vård, skola och omsorg.

 02/06/2016 16:17 Mira Hjort
Sen lämnade Annelie Nordström över till Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, och Torbjörn Dahlin, chef för utredningsenheten. Det är de som ska föredra rapporten.

 02/06/2016 16:16 Mira Hjort
Hon säger att anledningen till att Karl-Petter Thorwaldsson, Ardalan Shekarabi och Stefan Löfven som talat tidigare i dag kunde så mycket om välfärden, beror på Kommunal.

 02/06/2016 16:15 Mira Hjort
Annelie Nordström föredrar rapporten. 

 02/06/2016 16:13 Mira Hjort
Då är utbildningsmotionerna avklarade och det är dags för rapporten om välfärdspolitiska prioriteringar.
UPDATED 02/06/2016 16:15

 02/06/2016 16:07 Mira Hjort
Här kan ni läsa det jämställdhetspolitiska uttalande som kongressen antog för någon timme sedan.

 02/06/2016 16:02 Mira Hjort
Det fortsätter att handla om interna utbildningar.

 02/06/2016 16:00 Mira Hjort
Och där återupptas förhandlingarna. 

 02/06/2016 15:59 Mira Hjort
Baudin lyfter också fram facklig-politisk samverkan men säger att Kommunal inte kommer vara en hejaklack utan en blåslampa för en politik som gynnar Kommunals medlemmar.

 02/06/2016 15:58 Mira Hjort
Baudin berömmer regeringens välfärdsmiljarder.
– Tio miljarder, Stefan, det är en bra början.

 02/06/2016 15:58 Mira Hjort
Baudin tackar Löfven för ett ”väldigt ideologiskt” tal för den svenska modellen. 

 02/06/2016 15:57 Mira Hjort
Kraftiga applåder. Ombuden står upp.

 02/06/2016 15:57 Mira Hjort
Löfven säger att hemligheten med att Sverige har så hög sysselsättning är den svenska modellen. Han säger att Kommunals medlemmar förtjänar respekt för sitt hårda arbete inom välfärden.
– Alla ni som ser till att vi andra också kan gå till jobbet, se till att människor kan ha det bra genom hela livet. Det är ni som är den svenska modellen. Ni gör det möjligt. Tack Kommunal, avslutar Stefan Löfven sitt tal.

 02/06/2016 15:55 Mira Hjort
– Det är välfärdens tur. Det ska löna sig att arbeta också för er. Ni ska inte ha lägre löner, ni ska ha fler arbetskamrater, säger Löfven.

 02/06/2016 15:54 Mira Hjort
– Det ska inte vara möjligt att sänka kvalitet, dra ner på personal, för att göra vinster. Det ska vi ta strid om i höst.

 02/06/2016 15:54 Mira Hjort
Nu går Löfven in på vinster i välfärden och nämner den utredning som pågår.
– Våra gemensamma medel som är avsedda för välfärd, de ska gå till välfärd, säger Löfven.

 02/06/2016 15:53 Mira Hjort
Han lyfter fram de tio nya välfärdsmiljarderna och säger att det kommer leda till många nya jobb. Han säger att regeringen gör upp med new public management och att det är slut med att genom offentlig upphandling dumpa löner och villkor, precis som Ardalan Shekarabi pratade om förut i dag.

 02/06/2016 15:52 Mira Hjort
Ännu mer reklam för regeringens arbete.

 02/06/2016 15:51 Mira Hjort
Han säger att det går att skapa jobb utan att sänka löner.
– Vi ska visa, vi ska göra det tillsammans, den svenska modellen levererar en gång till.

 02/06/2016 15:50 Mira Hjort
– Vi kommer att behöva lyfta på varenda sten för att se till att sysselsättningen blir högre också i de grupper där den är låg, säger Löfven.
Han syftar främst på nyanlända och äldre med kort utbildning.

 02/06/2016 15:48 Mira Hjort
Målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ligger fast, säger Löfven.

 02/06/2016 15:47 Mira Hjort
Skiljelinjen i svensk politik går mellan de som vill utveckla den svenska modellen och de vill avveckla den, säger Löfven, och fortsätter med att berätta om regeringens arbete.

 02/06/2016 15:46 Mira Hjort
Nu citerar Löfven poeten Nils Ferlin.

 02/06/2016 15:45 Mira Hjort
Löfven känns bekväm, han vet nog att han är bland vänner. Många aktiva inom Kommunal är ju också socialdemokrater.

 02/06/2016 15:44 Mira Hjort
– Den här oron göds av en ojämlikhet som är förödande, säger Stefan Löfven. 

 02/06/2016 15:43 Mira Hjort
Löfven säger att det finns en stark oro bland många och att den måste vändas. 

 02/06/2016 15:42 Mira Hjort
Ombuden verkar gilla Löfven, han möts av skratt och applåder titt som tätt. 

 02/06/2016 15:41 Mira Hjort
Nu går Löfven in på att prata om att det går bra för Sverige.

 02/06/2016 15:41 Mira Hjort
– Nej tack, nej tack, säger Löfven om att politiker i riksdagen ska sätta löner och får applåder.

 02/06/2016 15:40 Mira Hjort
Han säger att det skulle sprida sig till övriga arbetsmarknaden och leda till lönedumpning.

 02/06/2016 15:40 Mira Hjort
Löfven markerar återigen mot förslagen om sänkta ingångslöner för nyanlända.
– De får kalla det vad de vill men det är samma argument som vi hört i 100 år. Sänkta löner, det leder till sänkta löner. Inget annat, säger han.
UPDATED 02/06/2016 15:40

 02/06/2016 15:39 Mira Hjort
– Det som de föreslår är inget annat än en avvecklingsplan för den svenska modellen, säger Löfven.

 02/06/2016 15:38 Mira Hjort
Löfven pratar om att den borgerliga oppositionen går till attack på den svenska modellen.

 02/06/2016 15:37 Mira Hjort
Han säger att runt om i världen pratar man om den svenska modellen.

 02/06/2016 15:37 Mira Hjort
– Jobb, jämlikhet och en stark generell välfärd, det skapar ett samhälle där folk vågar tänka om, starta på nytt. Det är så enkelt, samtidigt så genialt och så världsledande. Jag pratar om den svenska modellen, säger Stefan Löfven.

 02/06/2016 15:36 Björn Svensson

Credit: Björn Svensson
Statsminister Stefan Löfven talar.

 02/06/2016 15:35 Mira Hjort
Under våren har Socialdemokraterna pratat mycket om den svenska modellen och det fortsätter Löfven med nu.

 02/06/2016 15:34 Mira Hjort
– Av min mamma lärde jag mig att tungt arbete utförs inte bara i industrin utan i lika hög utsträckning i välfärden. Ni bär upp den svenska välfärden. Ni bygger Sverige, Kommunal. Var stolta för det, säger Stefan Löfven.

 02/06/2016 15:33 Mira Hjort
Löfven nämner Kommunals film med hiphop-duon Mohamed Ali och deras mammor och att han kände igen sig i stoltheten de kände för sina mammor som arbetade i välfärden.

 02/06/2016 15:33 Mira Hjort
Han berättar att hans mamma arbetade som hemsamarit på 70-talet.

 02/06/2016 15:33 Mira Hjort
– Ni har bevisat än en gång på att den svenska modellen levererar. Det är ett kvitto på ert hårda arbete, det är ett kvitto på att vi ska gå mot ett mer jämställt arbetsliv. Inget annat duger, säger Löfven och får applåder.

 02/06/2016 15:32 Mira Hjort
Han tackar också Annelie Nordström och gratulerar till vårens avtal med SKL. Han tycker att det är bra att heltidsfrågan ska lösas avtalsvägen.
UPDATED 02/06/2016 16:09

 02/06/2016 15:31 Mira Hjort
– Jag ser fram emot att få fortsätta det samarbetet med dig och med Kommunal och tillsammans tar vi Sverige framåt.

 02/06/2016 15:31 Mira Hjort
Löfven säger att bra samverkan på arbetsmarknaden är en vinst för alla, både arbetstagarna och arbetsgivarna.

 02/06/2016 15:30 Mira Hjort
Han säger också att han och Tobias Baudin med Kommunal har gemensamma intressen, nämligen bättre villkor på arbetsmarknaden.

 02/06/2016 15:30 Mira Hjort
– Tack för möjligheten att få vara på er kongress. Mina varma gratulationer till dig Tobias. Att vara förbundsordförande är bland det finaste och viktigaste uppdrag man kan ha i arbetarrörelsen, tro mig, säger Stefan Löfven.

 02/06/2016 15:29 Mira Hjort
Hela salen står upp och applåderar Löfven.

 02/06/2016 15:29 Mira Hjort
Han kallar Stefan Löfven för ”vår partiledare”

 02/06/2016 15:28 Mira Hjort
– Då har det blivit min tid att få presentera nästa gästtalare. En person jag träffade första gången inför valet 2010. Nu för tiden träffas vi i olika sammanhang, ibland formella och ibland mindre formella, säger Tobias Baudin.

 02/06/2016 15:27 Mira Hjort
Mötet ajourneras och Tobias Baudin går upp på scenen för att presentera Stefan Löfven.

 02/06/2016 15:25 Mira Hjort
Han tar flera i hand, däribland Annelie Nordström, och sätter sig sedan bredvid Tobias Baudin på första raden.

 02/06/2016 15:24 Mira Hjort
Nu kommer statsminister Stefan Löfven in i salen.

 02/06/2016 15:19 Mira Hjort
Nu har kongressen bifallit de två motioner som handlar om att förtroendevalda ska gå utbildning i HBTQ-frågor.

 02/06/2016 15:17 Mira Hjort
Renée Jeryd, förbundsstyrelsens föredragande, håller med om att det behövs utbildning i normkritik men säger att Kommunal har tagit fram utbildningsmaterial tillsammans med RFSL. Hon säger att det finns avdelningar som har HBTQ-utbildningar, finns liknande tvärfackliga utbildningar och att det är avdelningarna som ansvarar för utbildningar.
– Men förbundsstyrelsen hör kongressens mening, säger hon och går med på att bifalla motionen. Hon möts av applåder och jubel.

 02/06/2016 15:14 Mira Hjort
Även nästa ombud tycker att motionen ska bifallas.
UPDATED 02/06/2016 15:14

 02/06/2016 15:13 Mira Hjort
Maria Klerehag, Stockholm, har gått Stockholmsavdelningen HBTQ-utbildning Fördomsfri.
– Att få mer kunskap i ämnet har gjort mig till en bättre företrädare, säger Maria Klerehag och får applåder och jubel.

 02/06/2016 15:12 Mira Hjort
Micke Lingåker, Stockholm, berättar att han blev utsatt för diskriminering av sin chef och fick svar av sin sektionsföreträdare att han borde välja sina strider. Han tror inte att det skulle hänt om den personen haft utbildning i HBTQ-frågor. Micke Lingåker säger också att Stockholmsavdelningen redan har en HBTQ-utbildning och att det därför redan finns ett material att utgå från.

 02/06/2016 15:11 Mira Hjort
Han säger att det är för stort fokus på diskriminering och att HBTQ-frågor är mer komplexa än så. Han menar att om man frågar en manlig arbetskamrat ”Gjorde du och tjejen något i helgen?” så är det kanske inte diskriminering, men normer.

 02/06/2016 15:09 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen har svarat att de håller på att uppdatera utbildningsmaterialet, och Johan Berndtsson anser inte att frågan tas på allvar.

 02/06/2016 15:08 Mira Hjort
Nu talar Johan Berndtsson, Väst, för en motion om att det bör inrättas en HBTQ-utbildning för förtroendevalda.

 02/06/2016 15:08 Mira Hjort
Motionerna nu handlar om internutbildningar.

 02/06/2016 14:58 Mira Hjort
Fel av mig tidigare, Löfven ska tala om ungefär en halvtimme, om planeringen håller.

 02/06/2016 14:57 Mira Hjort
Men kongressen börjar först med motionerna inom studie- och informationsfrågor.

 02/06/2016 14:56 Mira Hjort
Och där var även motionerna på försäkringsområdet avklarade. 
UPDATED 02/06/2016 14:57

 02/06/2016 14:54 Mira Hjort
Kongressen går på förbundsstyrelsens linje. Kommunal ska inte införa en tandvårdsförsäkring som ingår i medlemsavgiften. 

 02/06/2016 14:49 Mira Hjort
Nästa talare, Mats Nyberg, Bergslagen, yrkar däremot för att motionerna ska avslås. Han säger att det kommer att bli för kostsamt.

 02/06/2016 14:48 Mira Hjort
Marianne Bromberg, ombud från Väst, berättar om medlemmar som inte har råd att laga sina tänder.

 02/06/2016 14:47 Mira Hjort
Det finns också ett antal motioner om att tandvårdsförsäkring ska ingå i medlemsavgiften. Det vill inte förbundsstyrelsen. Men nu finns det några namn på talarlistan som nog vill prata för detta.

 02/06/2016 14:46 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen bifaller dessa motioner och det röstade också kongressen precis för.

 02/06/2016 14:45 Mira Hjort
På det här området är det olika motioner om tandvårdsförsäkring som märker ut sig. Det finns 38 motioner om att det ska införas en tandvårdsförsäkring för Kommunals medlemmar.

 02/06/2016 14:44 Mira Hjort
Motionerna handlar bland annat om förändringar i inkomst- och sjukförsäkringen och avtalsförsäkringarna.

 02/06/2016 14:42 Mira Hjort
Också här röstas det utan att någon går upp och talar och besluten är i linje med förbundsstyrelsen.

 02/06/2016 14:40 Mira Hjort
Nu är det dags för försäkringsmotioner.

 02/06/2016 14:40 Mira Hjort
Och det var alla motioner på det området. Det röstades bland annat igenom att Kommunal ska verka för att taket i a-kassan ska höjas och att reglerna för deltidsstämpling ska ändras.

 02/06/2016 14:39 Mira Hjort
Nu röstas det snabbt igenom ett antal motioner, alla på förbundsstyrelsens linje. 

 02/06/2016 14:36 Mira Hjort
Nu är det dags för motioner på arbetslöshets- och försäkringsområdet.

 02/06/2016 14:33 Mira Hjort
Kongressen beslutar att anta uttalandet i sin helhet.

 02/06/2016 14:30 Mira Hjort
Nu svarar Annelie Nordström på ett yrkande om att det bör stå att Kommunals medlemmar blir beroende av garantipension i stället för att det ska stå kvinnor. Nordström håller inte med utan säger att det faktiskt gäller kvinnor i mycket större utsträckning än män, även bland Kommunals medlemmar. Hon vill alltså att det fortsatt ska stå ”kvinnor.”

 02/06/2016 14:24 Mira Hjort
Det fastslås också tydligt att heltid ska vara norm inom välfärden.

 02/06/2016 14:24 Mira Hjort
I det nämns det jämställdhetspolitiska programmet som antogs tidigare i dag. Där beslutade Kommunal att man ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring. 

 02/06/2016 14:23 Mira Hjort
Nu läser kanslichef Ewa Wetterström upp uttalandet.

 02/06/2016 14:21 Mira Hjort
Nu finns förslag till jämställdhetsuttalande klart, ett ombud föreslog tidigare att kongressen skulle anta ett sådant.

 02/06/2016 14:20 Mira Hjort
Kongressen röstade för att ha Pwc som revisionsfirma verksamhetsåret 2016.

 02/06/2016 14:20 Mira Hjort
Lena Byström från valberedningen säger att det funnits diskussioner om att upphandla en ny revisionsfirma. Men det har inte funnits resurser till det, så valberedningen föreslår Pwc. Till förbundsmötet 2017 ska det däremot göras en upphandling.

 02/06/2016 14:19 Stephen Lindholm
Han får kraftiga applåder när han avslutar sitt tal och kallas av presidiet för världens bästa civilminister.

 02/06/2016 14:19 Mira Hjort
 Nu fortsätter det med valet av revisionsfirma.
UPDATED 02/06/2016 14:19

 02/06/2016 14:18 Stephen Lindholm
Shekarabi ser fram emot fortsatt samarbete med fackföreningsrörelsen för att stärka välfärden och att vinsterna används till att stärka resurserna för skola, vård och omsorg.

 02/06/2016 14:16 Stephen Lindholm
Och att högerpolitiker i andra länder tycker att Sverige är naivt som tillåter detta.

 02/06/2016 14:16 Stephen Lindholm
Shekarabi berättar att Sverige är det enda landet i världen som tillåter att vinster inom friskolor hamnar i skatteparadis.
 02/06/2016 14:14 Stephen Lindholm
Shekarabi berättar att han kommer att tillsätta en Tillitsdelegation. Han talar om vikten av att låta välfärdsarbetarna ta ansvaret för att utveckla verksamheten med minskad regelbörda och utan onödig administration.

 02/06/2016 14:13 Stephen Lindholm
Han kritiserar byråkratiska regler som detaljstyr kommunerna och välfärdsarbetarna. Som till exempel minutscheman inom äldreomsorgen.

 02/06/2016 14:11 Stephen Lindholm
Shekarabi ber om stöd för att få igenom förslaget i riksdagen.

 02/06/2016 14:11 Stephen Lindholm
Han får kraftiga applåder. Men säger att han inte tycker att beslutet ska applåderas. Det är ett nödvändigt steg i rätt riktning.

 02/06/2016 14:10 Stephen Lindholm
Han är återigen stolt över att regeringen bestämt att från den 1 januari ska det vara slut på social dumping. Då blir det krav på att ställa krav om villkor enligt kollektivavtal vd upphandling.

 02/06/2016 14:08 Stephen Lindholm
Men att dessa pengar inte räcker. Det krävs också ordning och reda på arbetsmarknaden. Han har träffat städare som tjänar 11 kronor i timmen.

 02/06/2016 14:08 Simon Rothelius
Ardalan Shekarabi talar.
Ardalan Shekarabi talar. Credit: Mira Hjort

 02/06/2016 14:07 Stephen Lindholm
Shekarabi säger att han är stolt över att regeringen satsar på välfärden genom att permanent öka stödet till kommunerna med 10 miljarder varje år. Det är pengar som kommer att gå till fler händer i vården och förskolan.

 02/06/2016 14:07 Stephen Lindholm
Han säger att det är kommunalarna som med sina kroppar har betalat för slimmade organisationer utan luft.

 02/06/2016 14:05 Stephen Lindholm
Shekarabi lyfter särskilt fram heltidsnormen. Han gratulerar SKL till uppgörelsen med Kommunal eftersom kvaliteten i välfärden beror på de anställdas villkor.

 02/06/2016 14:04 Stephen Lindholm
Han gratulerar Kommunal till ett bra avtal. 

02/06/2016 14:03 Stephen Lindholm
Han kallar kommunalarna för hjältar som förtjänar ett stort tack.

 02/06/2016 14:02 Stephen Lindholm
Shekarabi räknar upp några av alla de yrken som finns inom Kommunal. Han säger att kommunalarnas arbeten utgör ryggraden i svensk välfärd.

 02/06/2016 14:01 Stephen Lindholm
Nu ska civilminister Ardalan Shekarabi (S) tala till kongressen:

 02/06/2016 14:01 Mira Hjort
Valen ajourneras till senare för nu ska Ardalan Shekarabi tala.

 02/06/2016 14:00 Mira Hjort
Kongressen röstade på valberedningens förslag, Gunilla Rydqvist.

 02/06/2016 13:52 Mira Hjort
Men först ska det väljas revisorssuppleant.
UPDATED 02/06/2016 13:55

 02/06/2016 13:52 Mira Hjort
Ardalan Shekarabi ska tala om en stund.

 02/06/2016 13:51 Mira Hjort
Nu kom civilminister Ardalan Shekarabi (S) in i salen. Han smög fram till Tobias Baudin och gav honom en kram.

 02/06/2016 13:49 Mira Hjort
Kongressen röstade för valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer. 

 02/06/2016 13:40 Mira Hjort
Utöver de förtroendevalda revisorerna så görs Kommunals revision av en auktoriserad revisor. Det har i många år varit Lena Svensson från revisionsfirman Pwc. Men från och med den här kongressen kommer man inte välja en namngiven auktoriserad revisor utan en namngiven revisionsfirma så att det blir mindre sårbart.

 02/06/2016 13:38 Mira Hjort
Jeanette Nordström, Jörgen Olsson och Per Brännström är valberedningens förslag till revisorer. 

 02/06/2016 13:38 Mira Hjort
Nu ska de tre förtroendevalda revisorerna väljas. Det finns ytterligare några nominerade utöver valberedningens förslag. 

 02/06/2016 13:37 Mira Hjort
Kongressen röstade på valberedningens förslag till suppleanter för förbundsstyrelsen.

 02/06/2016 13:32 Mira Hjort
Ombuden har fått förslagen av valberedningen i förväg.

 02/06/2016 13:31 Mira Hjort
Tre personliga suppleanter till varje förbundsstyrelseledamot ska väljas. Det kommer vara väldigt många namn och vi går inte in på vilka dessa är eller vilka som väljs.

 02/06/2016 13:30 Mira Hjort
Och nu är det dags för val av suppleanter till förbundsstyrelsen. 

 02/06/2016 13:29 Mira Hjort
Och där var motionerna på arbetstidsområdet avklarade.

 02/06/2016 13:26 Mira Hjort
Nu röstar kongressen om diverse motioner på löpande band, inga talare är anmälda och kongressen går på förbundsstyrelsens förslag.

 02/06/2016 13:18 Mira Hjort
De handlar om att Kommunal ska verka för att arbeta mot delade turer och bifalls av kongressen.

 02/06/2016 13:17 Mira Hjort
Nu ska ett stort antal motioner om delade turer röstas om.

 02/06/2016 13:16 Mira Hjort
Kongressen fortsätter med arbetstidsfrågorna.

 02/06/2016 13:13 Mira Hjort
Välkomna tillbaka till liverapporteringen från den tredje dagen på Kommunals kongress. Ombuden börjar ta plats i sina stolar, snart återupptas förhandlingarna.

 02/06/2016 12:12 Simon Rothelius
Nu har förhandlingarna pausats för lunch. De återupptas 13.15, vi återkommer med vår rapportering strax innan dess.

 02/06/2016 12:08 Simon Rothelius
Innan hans tal var ombudet Siri Reinhag uppe på scenen och föreslog att kongressen ska anta ett offentligt uttalande om jämställdhetsutredningen, det vill säga bland annat kravet på delad föräldraförsäkring  Annelie Nordström gick också upp och talade för samma sak. Ett utskott arbetar nu med att ta fram ett sådant uttalande, som kommer att antas senare.

 02/06/2016 12:11 Simon Rothelius
Karl-Petter Thorwaldsson talar till kongressen.
Karl-Petter Thorwaldsson talar till kongressen. Credit: Simon Rothelius

 02/06/2016 12:04 Simon Rothelius
– Grattis, Tobias. Tack, Annelie. Fantastiskt kul att få vara här, säger Karl-Petter Thorwaldsson som avslutning.

 02/06/2016 12:03 Simon Rothelius
Karl-Petter Thorwaldsson kritiserar de borgerliga förslagen om enkla lågt betalda jobb för nyanlända. Han raljerar om de arbetsuppgifter som föreslagits, som att packa matkassar eller hålla upp dörrar till butiker. – Det är för att de borgerliga har så dålig utstrålning att de automatiska dörrarna inte öppnar sig, säger han och lockar till skratt.

 02/06/2016 11:59 Simon Rothelius
Karl-Petter Thorwaldsson pratar om de låga pensionerna för arbetare. – Våra medlemmar ska inte bli fattiga efter ett helt yrkesliv, säger han.

 02/06/2016 11:55 Simon Rothelius
– Bort med visstider från svensk arbetsmarknad, säger LO-ordföranden nu. Ny applåd.

 02/06/2016 11:54 Simon Rothelius
– Det behövs mer pengar till välfärden hörrni, säger Karl-Petter Thorwaldsson och få en rungande applåd.

 02/06/2016 11:53 Simon Rothelius
– Jag är omgiven av kommunalare. Min mamma var kommunalare, min syrra är kommunalare, min ena dotter är kommunalare, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Han pratar mycket om de dåliga arbetsvillkoren för dem som jobbar i kommunalaryrken.

 02/06/2016 11:46 Simon Rothelius
Karl-Petter Thorwaldsson pratar om LO-målet att halvera lönegapet mellan mansdominerade och kvinnodominerade grupper till 2028. Han berömmer Kommunal för avtalet som ger ett extra lönepåslag till undersköterskor. – Det är inte dåligt med 1020 spänn till en av Sveriges största yrkesgrupper, säger han.

 02/06/2016 11:43 Simon Rothelius
Nu handlar det om avtalsrörelsen. – Det är inte alltid lätt att vara ordförande för LO och ha med Kommunal att göra, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

 02/06/2016 11:41 Simon Rothelius
Thorwaldsson berömmer Annelie Nordströms krishantering. Ombuden applåderar.

 02/06/2016 11:40 Simon Rothelius
Nu pratar Thorwaldsson om Kommunal-skandalen. – Vi måste varje dag kunna se våra medlemmar i ögonen. Om man kan det blir man en bättre ledare, säger han.

 02/06/2016 11:38 Simon Rothelius
Karl-Petter Thorwaldsson inleder med att prata om ordförandevalet. Han säger att han har träffat Tobias Baudin ungefär lika mycket som sin fru de senaste fyra åren. Sedan drar han paralleller mellan Tobias Baudin och Zlatan.

 02/06/2016 11:36 Simon Rothelius
Nu ska LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tala.

 02/06/2016 11:35 Simon Rothelius
Många ombud var uppe i talarstolen och debatterade, men hela blocket om arbetstidsförkortning slutade med att förbundsstyrelsens linje gäller. Heltid som norm är prio ett för Kommunal, sedan finns en mer långsiktig vision om en arbetstidsförkortning.

 02/06/2016 11:31 Simon Rothelius
Det är flera olika motioner som tas upp här, alla på samma tema. Hittills har kongressen gått helt på förbundsstyrelsens linje.

 02/06/2016 11:28 Simon Rothelius
Nu ska det fattas beslut.

 02/06/2016 11:17 Simon Rothelius
Ombuden har återsamlats, men presidiet verkar behöva lite extra tid för att få ordning på allt inför omröstningen.

 02/06/2016 11:08 Simon Rothelius
Frågan var känslig för många ombud, men till sist landade kongressen i att säga ja till helt delad föräldraförsäkring. Läs mer om beslutet här.

 02/06/2016 10:59 Simon Rothelius
Alla älskar facket.
Alla älskar facket. Credit: Simon Rothelius

Så här såg det ut för en liten stund sedan, när Jan Willem Goudriaan från EPSU fick Tobias Baudin, Annelie Nordström och alla ombuden att hålla upp lappar som symbol för solidariteten mellan arbetare.

 02/06/2016 10:57 Simon Rothelius
Debatten är avslutad. Nu har presidiet som leder kongressen ett myller av yrkanden och motioner att reda ut. Förhandlingarna ajourneras till 11.10.

 02/06/2016 10:54 Simon Rothelius
Förbundsstyrelsen ställer sig också bakom ett förslag från Henrik Svensson, om att utreda hur digitaliseringen (som väntas göra många jobb i samhället överflödiga) påverkar frågan om arbetstidsförkortning.

 02/06/2016 10:53 Simon Rothelius
Nu redogör Anna Spånt Enbuske från förbundskontoret för förbundsstyrelsens linje. Hon säger att heltid som norm är högsta prioritet för Kommunal. 30-timmarsveckan är en mer långsiktig vision. Förbundsstyrelsen vill inte ha några nya arbetstidspolitiska mål nu, men följer försöken med arbetstidsförkortning som pågår.

 02/06/2016 10:47 Simon Rothelius
Henrik Svensson från avdelning Vänerväst är uppe igen. 20-åringen från Grästorp citerar Ernst Wigforss, finansminister på 20-, 30- och 40-talen. ”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga – Ja, vad ni vill. Frihet!”

 02/06/2016 10:44 Simon Rothelius
Ann-Ci Steneryd tror att en sextimmarsdag eller 30-timmarsvecka kan lösa problemen med ofrivilliga deltider och delade turer. – Vi ska inte tänka på arbetsgivarens problematik. Vi ska inte heller tänka på arbetsmiljön för våra medlemmar i det här skedet, för vi kan börja använda arbetsmiljölagen på ett annat sätt.

 02/06/2016 10:41 Simon Rothelius
Spårvagnsföraren Tea Pettersson från Väst berättar om att många av hennes kollegor mår dåligt. De som är föräldrar jobbar 80 procent, annars får de inte ihop sina livspussel. – Om man sänker heltidsmåttet mår alla bättre, säger hon.

 02/06/2016 10:40 Simon Rothelius
Medlemmarnas åsikt om sextimmarsdag behöver utredas närmare till nästa kongress, anser Annelie Palmklint från Västerbotten.

 02/06/2016 10:38 Simon Rothelius
Henrik Svensson från Vänerväst hänvisar till försöket med sextimmarsdag i Göteborg som minskat sjukfrånvaron, något som vi på KA skrivit om här.

 02/06/2016 10:36 Simon Rothelius
Laura Sumanen från Västra Svealand är för sextimmarsdag eller 30-timmarsvecka. Bitte Petersen från avdelning Sydost är däremot orolig för arbetsmiljön. – Där jag jobbar har vi inga pauser längre. Vi får hålla oss, vi hinner inte gå på toaletten.

 02/06/2016 10:33 Simon Rothelius
Mona Larsson Törnqvist från avdelning Öst är orolig för arbetsmiljön om det blir kortare arbetsdagar. – Minskad arbetstid är inte detsamma som minskade arbetsuppgifter, säger hon.

 02/06/2016 10:31 Simon Rothelius
Kjell Berg från Mellersta Norrland drar siffror som visar att det går bra för Sveriges ekonomi. Vi har råd med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, menar han. – Det är en bra investering.

 02/06/2016 10:30 Simon Rothelius
Patrik Enkvist från Västerbotten vill att Kommunal ska verka för sextimmarsdag eller 30-timmarsvecka.

 02/06/2016 10:30 Simon Rothelius
Jan von Eichwald vill hellre att Kommunal ska verka för en 30-timmarsvecka, där till exempel en bussförare kan jobba tre tiotimmarsdagar.

 02/06/2016 10:29 Simon Rothelius
Nu ska frågan om förkortad arbetstid diskuteras. Jan von Eichwald är först ut. Han jobbar i trafiken och berättar att det tar 4,5 timmar att köra buss från Göteborg till Oslo. – Med en sextimmarsdag måste mina kollegor övernatta i Oslo. Jag vill att de ska komma hem på kvällen, säger han.

 02/06/2016 10:26 Simon Rothelius
En stor majoritet av ombuden håller med förbundsstyrelsen.

 02/06/2016 10:23 Simon Rothelius
Lars-Sture Johansson från förbundskontoret säger att en sådan reglering skulle sätta käppar i hjulet för det arbetsplatsnära fackliga arbetet. Sådana frågor löses bäst lokalt, är förbundsstyrelsens linje.

 02/06/2016 10:22 Simon Rothelius
Ombudet Jan von Eichwald vill att Kommunal ska verka för fler lediga helger, till exempel minst 30 per år. – Då, mina vänner, skulle våra tidsplanerare verkligen få planera, säger han.

 02/06/2016 10:20 Simon Rothelius
Nu ska det diskuteras arbetstidsfrågor.

 02/06/2016 10:16 Stephen Lindholm
Nu tackar han Annelie Nordström för hennes insatser. Hon har fram till nu varit ordförande i EPSU. Och han lyckönskar Kommunals ordförande Tobias Baudin.
Viva Kommunal avslutar han med och får stående ovationer.

 02/06/2016 10:14 Stephen Lindholm
EPSU försöker stoppa CETA och TTIP. (Detta till skillnad från LO som är starkt för dessa avtal, min anmärkning) Ombuden applåderar han kritik mot CETA och TTIP.

 02/06/2016 10:12 Stephen Lindholm
Det tredje området EPSU arbetar med är handel. EPSU är oroliga över EU:s förhandlingar om frihandelsavtalen CETA, med Kanada, och TTIP med USA. Dessa avtal kan göra det enklare att göra vinster i välfärden, tvinga fram avregleringar och privatiseringar. EPSU kräver att offentlig verksamhet ska undantas i frihandelsavtalen. 

 02/06/2016 10:10 Stephen Lindholm
Jan Willem Goudriaan fortsätter att tala om skatter och behovet av att stora mulitföretag som MacDonalds slutar skattesmita och öppet redovisar hur mycket de betalar i skatt i varje land. Pengar som behövs till att finansiera välfärden. Han uppmanar Sveriges regering att stöda detta krav.

 02/06/2016 10:08 Stephen Lindholm
Ombuden följer hans uppmaning. 

 02/06/2016 10:08 Stephen Lindholm
Nu talar han svenska igen. Och ber om en solidaritetshandling. Ombuden har fått skyltar med ett hjärta och ”unions” på. Det symboliserar solidaritet med arbetare, EPSU:s förbund och fackliga rättigheter.  Han ber ombuden att ställa sig upp och hålla upp skyltarna.

 02/06/2016 10:07 Stephen Lindholm
Han nämner hur fackligt aktiva i Spanien och Frankrike som har strejkat hotas av fängelsestraff. 

 02/06/2016 10:05 Stephen Lindholm
EPSU har alternativ. Det behövs investeringar inom vård, omsorg och utbildning. Han säger att det behövs löneökningar och förstärkta rättigheter för att förhandla. Strejkrätten attackeras i flera länder. Arbetsgivarna, även de svenska, försöker underminera strejkrätten i FN-organet ILO:s konventioner.

 02/06/2016 10:03 Stephen Lindholm
Han säger att rätten att förhandla fram kollektivavtal har begränsats i Irland, Portugal, Spanien, Grekland och Cypern.

 02/06/2016 10:03 Stephen Lindholm
Nu fortsätter han på engelska om vad EPSU nu jobbar med. De kämpar för att få ett slut på nedskärningarna i EU som innebär minskade offentliga utgifter, frysta löner och försämrad välfärd. Förskolepersonal i Ungern har till exempel inte fått löneökningar på åtta år.

 02/06/2016 10:02 Stephen Lindholm
– Som ni hör är svenska inte mitt modersmål. Det har jag gemensamt med många människor som har funnit en fristad i Sverige. Hos många människor i Kommunal. Ert land och ert förbund har välkomnat så många flyktingar som flyr krig och förödelse och är ett exempel på vad vi behöver i Europa.

 02/06/2016 10:02 Stephen Lindholm
Nu talar EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudaard.  
Han börjar med att förklara vad EPSU är, europainternationalen för offentligt anställda i stat och kommun.
Han är från Nederländerna men talar på svenska.

 02/06/2016 10:00 Simon Rothelius
Nu ska EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaan tala.

 02/06/2016 09:57 Simon Rothelius
Kongressen har pausat i några minuter. Nu ska internationella frågor diskuteras.

 02/06/2016 09:44 Cecilia Alstermark
Daniel Hermansson, Öst, berättar om att de i Östergötland inte lyckats med det som Malin berättade om i Sydost. Han vill alltså att motionen godkänns, och så blev det också. Kommunal ska verka för övertagande av personal vid upphandlingar.

 02/06/2016 09:42 Cecilia Alstermark
Även förbundsstyrelsen vill bifalla den motionen.

 02/06/2016 09:42 Cecilia Alstermark
Mahlin Bergman, Sydost, talar för en motion om övertagande av personal vid upphandling. Hon berättar om bussföraren Viktoria som fick säkrad anställning tack vare Kommunals kamp i frågan. Motionen handlar om att få in samma regler på andra avtalsområden.

 02/06/2016 09:39 Cecilia Alstermark
Motionerna röstas nu snabbt igenom och kongressen går hittills på förbundsstyrelsens linje i dessa motioner.

 02/06/2016 09:38 Cecilia Alstermark
Kongressen beslutade att avslå tillgodoräknande av tid för barnskötare.

 02/06/2016 09:38 Cecilia Alstermark
Solidariskt lönesystem anses besvarad.

 02/06/2016 09:37 Cecilia Alstermark
Schysta villkor handlar en motion om nu. Caroline Andrén, Stockholm, hoppas på bifall och tackar förbundet för att de vill bifalla. Kongressen biföll motionen.

 02/06/2016 09:36 Cecilia Alstermark
Nu en motion om rättvis lön. Förbundsstyrelsen vill bifalla den och kongressen beslutar så.

 02/06/2016 09:35 Cecilia Alstermark
Nästa motion handlar om planeringstid för barnskötare. Förbundsstyrelsens förslag är att bifalla motionen och det blev kongressens beslut.

 02/06/2016 09:32 Cecilia Alstermark
Nu togs beslut om att bifalla  en motion om konverteringsregler i LAS.

 02/06/2016 09:31 Simon Rothelius
Kongressen går på förbundsstyrelsens linje.

 02/06/2016 09:30 Simon Rothelius
Lars-Sture Johansson säger samtidigt att det finns en poäng med den nuvarande ordningen, där poängen är att de som jobbar på ett avtalsområde är de som ytterst ska avgöra vad som är ett bra avtal just för dem. Det är inte alltid som det som står i SKL-avtalet är bäst för alla.

 02/06/2016 09:26 Simon Rothelius
Lars-Sture Johansson från förbundskontoret säger att förbundsstyrelsen på ett sätt håller med i sak. Branschneutrala avtal vore ”Nirvana”.
UPDATED 02/06/2016 09:28

 02/06/2016 09:25 Simon Rothelius
Torgny Handrecks förslag går ut på att privata arbetsgivare inte får försämra villkoren jämfört med det som slås fast i SKL-avtalet. – Vi definierar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting vad en välfärdsarbetare är värd, säger Torgny Handreck.

 02/06/2016 09:23 Simon Rothelius
Torgny Handreck från Skåne är uppe och talar för sin motion. Han skrev den efter att ha sett Youtube-klipp där en ”käck näringslivsrepresentant” pratade om vinster i välfärden. Torgny Handreck själv är personlig assistent och berättar om sina erfarenheter av privata arbetsgivare. De liknar mycket det som händer inom Frösunda i Falkenberg, som vi skrev om igår. Arbetsvillkoren blev med andra ord mycket sämre.

 02/06/2016 09:16 Simon Rothelius
Ellenor Smids väljer ett annat ordval, att Kommunal ska verka för att komma tillrätta med sms-problematiken. Det blir ett tilläggsförslag till en annan motion på samma tema. Den antas av en enig kongress.

 02/06/2016 09:12 Simon Rothelius
Annica Jansson från förbundskontoret svarar. Hon säger att förbundsstyrelsen är helt med på problembeskrivningen, men att kongressen inte kan besluta att ”förbjuda sms-anställningar”. En fråga om ordvalet i motionen, alltså.

 02/06/2016 09:09 Simon Rothelius
Ellenor Smids från Bergslagen är uppe i talarstolen och diskuterar sms-anställningar. Hon är emot att arbetsgivare ska kunna ge timvikarier jobberbjudanden via sms. Hon får applåder från ombuden.

 02/06/2016 09:07 Simon Rothelius
Nu ska kongressen besluta om avtals- och förhandlingsfrågor.

 02/06/2016 09:05 Cecilia Alstermark
Igår kväll debatterades frågan om föräldraförsäkring, en del ombud var emot förslaget men nu röstades det alltså igenom utan någon fortsatt debatt.

 02/06/2016 09:03 Cecilia Alstermark
Kommunal ska därmed verka för att föräldraledighet ska delas helt lika mellan föräldrarna.

 02/06/2016 09:03 Cecilia Alstermark
Nu ska tas beslut om jämställdhetsrapporten i sin helhet. Den godkänns.

 02/06/2016 09:02 Cecilia Alstermark
Nu ska fattas beslut om yrkandet från igår om att sträva efter att även fritidsverksamhet ska finnas hela dygnet, liksom barnomsorg, yrkandet får bifall.

 02/06/2016 09:01 Cecilia Alstermark
Nu ska fattas beslut om yrkandet från igår om att ta bort industrin som norm. Kongressen beslutar enligt förbundsstyrelsen att ha kvar formuleringen.

 02/06/2016 08:59 Cecilia Alstermark
Kongressen beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att meningen om att föräldraförsäkringen ska delas lika, ska finnas kvar.

 02/06/2016 08:58 Cecilia Alstermark
Eva-Lena Jakobsson, sydväst, med flera ville igår stryka formuleringen om delad föräldraförsäkring. Votering pågår.
UPDATED 02/06/2016 08:58

 02/06/2016 08:56 Cecilia Alstermark
Nu är motionerna på jämställdhetsområdet klara och kongressen går tillbaka till rapporten, som de ska fatta beslut om.

 02/06/2016 08:55 Cecilia Alstermark
Nu kommer en motion om jämlika löner. Kongressen går på förbundsstyrelsens linje att avslå motionen.

 02/06/2016 08:55 Cecilia Alstermark
Nu har kongressen beslutat att anse motionen besvarad och Johan Berndtssons tilläggsyrkande fick bifall.

 02/06/2016 08:53 Cecilia Alstermark
Renée Jeryd, föredragande, säger att HBTQ-frågor kommer finnas med i den nya handlingsplanen. Där kommer även religion, funktionsnedsättning m.m in. 
Förbundsstyrelsen instämmer i tilläggsyrkandet.

 02/06/2016 08:51 Cecilia Alstermark
Johan Berndtsson, Väst, är nöjd med förbundsstyrelsen svar om program och aktiviteter för mångfald och mot diskriminering. Han yrkar ett tillägg om att ha ett program/punktlista, ett dokument där det står vad Kommunal tycker.

 02/06/2016 08:50 Cecilia Alstermark
Annika Plym Olson, Skåne, står i talarstolen och yrkar bifall på motionen. I förra punkten beslutade kongressen om en handlingsplan där HBTQ-frågor ingår.

 02/06/2016 08:49 Cecilia Alstermark
Nu handlar det om en motion som vill ha ett HBTQ-politiskt program.

 02/06/2016 08:48 Cecilia Alstermark
Motionen som inleder handlar om föräldraskap och fackligt arbete. Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

 02/06/2016 08:46 Simon Rothelius
Om du missade den intressanta jämställdhetsdebatten sent i går kväll hittar du vår liverapportering från den här.

 02/06/2016 08:44 Cecilia Alstermark
Kongressen kommer att börja med motioner på jämställdhetsområdet och sedan fortsätta att ta beslut om jämställdhetsutredningen, där delad föräldraförsäkring ingår. Den frågan debatterades sent igår kväll.

 02/06/2016 08:43 Simon Rothelius
Nu återupptas kongressförhandlingarna.

 02/06/2016 08:40 Simon Rothelius
Ras Daniel.
Ras Daniel. Credit: Simon Rothelius
UPDATED 02/06/2016 08:40

 02/06/2016 08:34 Simon Rothelius
Tredje dagens program är igång. Det inleds med musik av reggaeartisten Ras Daniel.

 02/06/2016 08:19 Simon Rothelius
Schemat är späckat i dag också. Programdelen om jämställdhetsutredningen (med den heta frågan om individualiserad föräldraförsäkring) ska avgöras. Sedan väntar bland mycket annat internationella frågor och tal från inbjudna gäster, bland andra LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och statsminister Stefan Löfven.

 02/06/2016 08:17 Simon Rothelius
God morgon, och välkomna till vår direktrapportering från tredje dagen av Kommunals kongress.