Jag vill fortsätta driva det förändringsarbete som är igång, som jag varit en del av och som jag fortsatt vill driva efter kongressen – om jag får medlemmarnas förnyade förtroende.

Jag har en oerhört stark tilltro till Kommunal och vad Kommunal kommer att betyda i framtiden för såväl medlemmarna som samhällsdebatten i stort. Vi har under hela vårvintern arbetat med Kommunals åtgärdsplan, mycket är gjort men fortfarande återstår en del. I allt som vi gör i åtgärdsplanen har vi medlemmarna framför ögonen, från förslag till beslut. Det som blir väldigt tydligt i arbetet är att vi måste leva som vi lär, vi kan inte ta beslut om diverse policys och dylikt, för att sedan göra på ett helt annat sätt.

De regelverk som vi har ska följas av alla, utan undantag. Detsamma gäller den trygghetsersättning som gällt för tidigare förbundsledning, vilket det har skrivits och kommenterats om i såväl tidningar som sociala medier. Är det så att kongressen beslutar sig för att ta bort trygghetsersättningen, vill jag att det nya regelverket enligt stadgarna även gäller för mig – jag avsäger mig alltså trygghetsersättningen om jag får förnyat förtroende.

När det gäller framtidens viktigaste frågor är medlemsvärvning och en hög organisationsgrad oerhört viktigt och en ren överlevnadsfråga för Kommunal, likväl som för övriga fack. Det är inget egenintresse i sig, utan själva grunden för att kunna teckna bra löner och anställningsvillkor för våra medlemmar. Det som vi hela tiden måste arbeta med är hur vi i framtiden ska få presumtiva medlemmar att vilja gå med i Kommunal? Hur ska vi få en representativ mångfald i organisationen?

Vi måste hitta nya vägar att vara synliga på arbetsplatserna, i dag har vi många små arbetsplatser där vi inte kan bedriva fackligt arbete med samma förutsättningar som på större arbetsplatser. Det måste vara så att alla medlemmar får bra facklig verksamhet, men det behöver ske på olika sätt.

Vi måste även locka fler att vilja bli fackliga företrädare, men vi måste även ge medlemmarna möjligheten att delta i aktiviteter på olika nivåer och olika sätt. Det måste vara möjligt att vara aktiv i en utsträckning som passar just mig, just nu. Min uppfattning är att Kommunal har oerhört goda förutsättningar att lyckas företräda medlemmarna på ett bra sätt, då vi har en enormt hög kompetens på våra fackliga företrädare, men då måste våra fackliga företrädare ges både kunskap och möjlighet att verka på arbetsplatserna fullt ut, de måste få mandat.

När det gäller förändringsarbete måste vi alla vara medvetna om att det tar tid. Min önskan är att det fackliga arbetet utgår från arbetsplatserna, medlemmarna är Kommunal och de frågor som är viktiga på arbetsplatsen är viktiga för Kommunal. När det beslutas om förändringar måste vi även ha tålamod, Kommunal är stort och finns i hela Sverige med olika förutsättningar, allt kan inte ske samtidigt på samma sätt. Om vi nu ser kongressen 2016 som ett avstamp och fortsätter det arbetet såväl externt som internt, är jag säker på att vi kommer att gå en ljus framtid till mötes.

 

Per Holmström