Översynsutredningens uppdrag har varit att se över Kommunal som organisation. I rapporten konstateras att Kommunal präglas av en ”förhandlarkultur”, som gjort att organiseringen – alltså arbetet för att att fler engagerar sig fackligt – har hamnat i skuggan av förhandlingsarbetet. Förhandlarkulturen gör att förbundet ofta avvisar frågor på arbetsplatserna som inte regleras i lag och avtal. ”Som förhandlare saknar vi lagstöd för att driva vissa frågor. Som arbetskamrater på en arbetsplats kan vi alltid göra ett försök”, skriver utredningen.

För att bli bättre på detta behöver Kommunal enligt rapporten fördubbla antalet arbetsplatsombud och skyddsombud. Det behöver också bildas fler arbetsplatsklubbar och det arbetet bör prioriteras, anser utredningen. Kommunal bör också välkomna medlemmar som vill engagera sig i en enskild fråga under en kortare period och ta bort trösklarna för det. Man ska kunna engagera sig fackligt utan att vara förtroendevald. Utredningen konstaterar också att satsningen på regionala fackliga ombud, RFO:n, inte varit så lyckad som förväntat. Tanken är att de ska vara aktiva på arbetsplatser där det saknas arbetsplatsombud, men de har ofta använts mer som förhandlare.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal vill höja medlemsavgift

 

Ett annat problemområde som pekas ut är mångfalden bland förtroendevalda. ”Det är långt kvar innan Kommunal är ett fack för alla medlemmar när det gäller medlemsinflytande och möjlighet till representation”, skriver utredningen. De tre medlemsgrupper som är underrepresenterade när det gäller förtroendeuppdrag i Kommunal är unga vuxna, medlemmar med utländsk bakgrund och privatanställda, enligt en undersökning. 16 procent av medlemskåren är under 30 år, men knappt fyra procent av uppdragen i Kommunal innehas av de under 30. 80 procent av uppdragen innehas av personer över 40 år. På sektionsnivå är det fler över 60 år som har förtroendeuppdrag än under 40. Utredningen konstaterar också att det är vanligt bland de förtroendevalda att de har haft sina uppdrag länge och har i genomsnitt 2,5 uppdrag var. Utredningen föreslår att en förtroendevald ska kunna utses till högst två funktionella sektionsuppdrag, så att fler ska få dela på uppdragen. Ett annat förslag för att få bättre mångfald är att det utarbetas tydligare riktlinjer till valberedningarna. Ett särskilt fokus bör läggas på att öka mångfalden av medlemmar med utländsk bakgrund.

Översynsutredningen anser att Kommunal ska ha som mål fram till kongressen 2019 att ha minst 50 000 arbetsplatsombud/skyddsombud och att det ska finnas minst 1500 aktiva arbetsplatsklubbar. I dag finns det 24 800 arbetsplatsombud, oklart hur många klubbar.

Rapporten läggs fram för kongressen som pågår den 31 maj-3 juni.

Vad är en kongress?

Kommunals kongress hålls var tredje år och är förbundets högsta beslutande organ.
Kongressen bestämmer bland annat:
 Vilka som ska sitta i förbundsledningen och förbundsstyrelsen.
 Om ledamöterna i förbundsstyrelsen ska ges ansvarsfrihet eller inte för verksamheten och ekonomin det gångna året.
 Kongressen beslutar om stadgar och målen för verksamheten, vilka frågor som ska prioriteras och på vilket sätt Kommunal ska nå målen.
 Utredningar och rapporter i olika frågor ska godkännas av kongressen. Ofta sker förändringar i texter och skrivningar efter debatt mellan kongressombuden. Ibland sker så kallad återremiss där förbundet får i uppdrag att göra om hela rapporten.
 Alla de senaste kongresserna har hållit på Folkets Hus i Stockholm.